Category Archives: Ionizace

Zpříjemníme alergikům jaro

Zpříjemníme alergikům jaro

Jaro je pro většinu z nás vítaná změna, bohužel ale začíná i trápení většině alergiků. Slunce, příjemné teploty a kvetoucí stromy nevyváží volné dýchání bez kýchání, kašlání a nekonečného smrkání.

Podle nové studie mnichovské Technické univerzity a výzkumného centra Helmholtz nám vdechovaný pyl snižuje naší obranyschopnost proti virům. Pyl totiž narušuje imunitní odpověď našeho těla na vir v dýchacích cestách. I pro alergika samozřejmě lze vytvořit bezpečné místo, kde se může nadechnout zdravého a čistého vzduch bez pylů i v jarních dnech. Opatření jako spánek se zavřeným oknem, větrání pouze ráno nebo ihned po dešti nebo eliminování koberců a záclon v domácnosti jsou účinná…

Ale i alergici si mohou dopřát řádnou porci čerstvého vzduchu bez obav. Vzduch v uzavřených místnostech spolehlivě vyčistí ionizační čistička BION Fit Spot. Funguje na bázi ionizace vzduchu, tak jak je tomu v přírodě. Při ionizaci dochází k nabití molekul kyslíku, které pak na sebe shlukují jemné nečistoty ze vzduchu, tedy i pyly, které pak díky své zvýšené váze klesnou na zem, kde je pak snadné je odstranit. Ionty molekul kyslíku reagují i se vzdušnou vlhkostí, díky tomu vzniká peroxid vodíku, který ničí i proteinové struktury plísní, virů a bakterií, ty se pak stávají neškodnými. Ionizátory tedy nepomáhají jen při pylové alergii, ale třeba i při alergiích na plísně a roztoče.

IONIZÁTOR BION FIT SPOT

 • Vhodný do menších prostor
 • 15 – 30 , průtok vzduchu
 • 117 m³ / hod. Pro větší prostory je možné zařízení kombinovat a optimálně rozmístit.
 • Vyrobíme i zařízení na míru přesně podle Vašich potřeb.

Čistička vzduchu i designový doplněk

O našich čističkách se na našich stránkách podrobně zmiňujeme. Tentokrát jsme s jejich designem a posunuli tak tento unikátní produkt mezi atraktivní a neotřelé interiérové doplňky. Navázali jsme spolupráci s českými designéry a vznikly tak unikátní modely BION Fit Spotů v limitovaném počtu kusů. Nabízíme Vám nyní exkluzivní možnost předprodeje těchto modelů.

Jako první představujeme našeho BION Fit Spot GEOpard. Designérem je talentovaný Ondřej Červený ze Studia Muck, kterému vděčíme za velmi nekonvenční pojetí jinak zcela technického produktu.

Ondřejova vize dle jeho slov: „GEOpard je taková domestikovaná šelmička. Společník na stůl, který spokojeně přede a zlepšuje životní prostředí městské džungle.“

Další články v magazínu

Newsletter

Chcete dostávat novinky jako první? Zanechte nám zde váš email a dostávejte náš newsletter.

Bezpečné a komfortní prostředí

Komfortní a bezpečné vnitřní ovzduší - co to je?

V naší komunikaci se pravidelně objevuje pojem komfortní a bezpečné vnitřní ovzduší. Setkáváme se však poměrně často s otázkou, co si vlastně pod těmito pojmy představit a s jakými konkrétními technologiemi či produkty je spojit.

Chystáte-li se například na stavbu či rekonstrukci svého bydlení, nepřekvapí vás určitě během plánování s dodavateli otázky týkající se způsobu vytápění, chlazení, dotazy na tepelné čerpadlo, rekuperaci či využití fotovoltaiky apod. Výběr těchto technologií, ze kterých zmiňujeme jen některé, má velký vliv na to, jak příjemně se ve svém bydlení budete cítit. Většinou to nepoznáte pár dní po nastěhování či dokončení rekonstrukce. Až časem zjistíte, ve kterém rohu domácnosti táhne, budete rozčarováni kolik prachu se za týden na nábytku nahromadí, a v horším případě vás vyděsí místa s vlhkou zdí, která se mohou časem proměnit až v plíseň. A jednoho dne vám na dobré náladě rozhodně nepřidá výše částky na ročním vyúčtování za energie.

Může ale také nastat případ, že se z práce, kde na vás celé léto nepříjemně táhne klimatizace a v zimě je vám stále teplo, budete těšit domů. Když se vás někdo zeptá proč, nenapadne vás jako první argument vyčerpávající práce a náročný šéf, ale jen takový pocit, že je vám doma vlastně příjemně. Uvědomíte si, že se vám prostě jen dobře dýchá, že i když váš příbuzný onemocní virózou, vy jste ji ani tentokrát od něj nechytili, že jste sice už pár týdnů neutírali prach, ale on tam vlastně skoro žádný není. Že ta pylová alergie, která vás venku trápí, doma po nějaké době ustane. A přestože je za vámi již několikátá tropická noc s teplotami nad 25 stupňů, vy jste se výborně vyspali. K tomu všemu vás jako třešnička na dortu mile překvapí i částka na vyúčtování energií.

Dobrou zprávou je, že to, jaké bude ovzduší ve vašem bydlení, můžete vy sami významně ovlivnit. A my jsme zde proto, abychom vaše přání a potřeby v této oblasti přetvořili do konkrétního návrhu a zrealizovali.

Stavebnictví v době pocovidové

Je pravděpodobné, že covid není poslední pandemií, se kterou se lidstvo bylo nuceno vypořádat. Není tedy překvapením, že v současné době se mnoho vědeckých týmů zaměřuje na problematiku kvality vnitřního ovzduší – zvláště na to jak omezit šíření virů v budovách. Jedním z oborů, prostřednictvím kterých je možno bezpečnost a kvalitu vnitřního ovzduší významně ovlivnit, je stavebnictví.

Vztah mezi vnitřním ovzduším a šířením infekcí je oblast, které se v současnosti výzkumné týmy intenzivně věnují. Nemoci spojené s viry a bakteriemi mají společné to, že se šíří především v interiéru. S budovami tedy souvisí v mnoha ohledech – podstatné je jakým způsobem a v jakém množství se zde lidé pohybují a chovají, jak vnitřní vzduch cirkuluje a jak jsou budovy navrženy z architektonického hlediska. Přenos virů vzduchem byl klíčovým faktorem již u mnoha předešlých epidemiích – jako např. v případě chřipky, pravých neštovic a nyní i COVIDu 19. To sice již dnes víme, ale to samo o sobě nezjednodušuje hledání cest jak takovému přenosu předcházet či ho alespoň zásadněji eliminovat. Každá změna k lepšímu v tomto směru je obrovským přínosem jak z hlediska ochrany zdraví osob tak i ekonomická.

V posledních letech vidíme, že změna klimatu vede ke stále extrémnějším výkyvům teplot, ke kterým dochází často nečekaně rychle. Takové výkyvy kladou nové nároky i na stávající systémy větrání, vytápění a chlazení v budovách neboť všechny tyto systémy jsou s venkovním vzduchem propojeny.

Při změnách v koncepci budov je tedy nutno na jedné straně brát ohled na problematiku změn klimatu a epidemiologických rizik ale zároveň na straně druhé i myslet na minimalizaci spotřeby energie a zdrojů. Aby se nestalo, že budova sice zabrání šíření infekce ale zároveň přispěje k dalšímu urychlování změny klimatu. My jsme již od vzniku v roce 2008 postavili podnikání právě na vyváženosti mezi ekologickým a zároveň úsporným řešením, které je ze zdravotního hlediska maximálně bezpečné.

Poučíme se?

Současné výzvy v podobě pandemie covid či klimatických změn bohužel ukazují, že se daným oblastem ze strany developerů a investorů stále nevěnuje dostatečná pozornost, kterou by si zasloužily. Vidíme, že budovy a vnitřní prostory nejsou ve většině případů schopny nabídnout bezpečné prostředí svým obyvatelům z pohledu kvality vnitřního ovzduší a to bohužel přesto, že vhodné technologie na trhu již léta existují. Navíc je s ohledem na změny v zemském ekosystému nutno očekávat, že se setkáme i s novými typy nemocí přenášených vzduchem. Otázkou zní, jaká další varování potřebujeme…

My, ze společnosti GeoCore, jsme připraveni. Naše technologie již léta bezpočtu zákazníků zajišťují bezpečný a komfortní pobyt uvnitř budov.

Jak to, co dýcháme, ovlivňuje naše zdraví

Vliv vnitřního ovzduší na naše zdraví

Zdravý životní styl je pojem, který na nás doléhá z mnoha stran skloňovaný všemi pády. Většina z nás si ho dává nejrychleji do souvislosti se zdravým stravováním, pravidelným pohybem a dostatečným odpočinkem. K dodržování zásad zdravého životní stylu nás nejčastěji vede vize zlepšení fyzické kondice a s ní související vyšší odolnost vůči nemocem. Přesto je v naší populaci trendem stále se zvyšující počet osob náchylných na různá respirační chronická onemocnění či alergiků, a to často mezi těmi, pro které není zdravý životní styl pouze teoretický pojem. Logicky musí přijít otázka co potom děláme špatně? Málokdo si v této souvislosti uvědomí, že na vině by mohla kvalita ovzduší vnitřního prostředí, ve kterém se dlouhodobě pohybujeme a která má na naše zdraví nezanedbatelný vliv. Je ale možno vnitřní ovzduší ve svém okolí zlepšit?

Věděli jste, že…
… v průběhu jediného dne se každý z nás nadechne až 20 tisíckrát?
 … průměrně člověk spotřebuje více jak 15 kg vzduchu, což je několikanásobně více než množství vody a potravin za stejnou dobu?

Reakce organismu

Na úvod si pojďme problematiku kvality ovzduší lépe vysvětlit. O informace jsme požádali doc. Dr. Ing. Zdeňka Pospíchala, soudního znalce a zkušeného odborníka v oblasti životního prostředí a technických systémů.

Ovzduší je nejdůležitější složkou životního prostředí, neboť pro život vzduch potřebujeme trvale. Význam jeho čistoty je více jak zřejmý. Týká se to jak venkovního ovzduší, tak i ovzduší vnitřního, tj. ovzduší v našich obydlích, v dopravních prostředcích a na pracovištích.

V ovzduší jsou obsaženy různé znečišťující látky. Škodliviny jsou z více než 90 procent zachyceny v nosní dutině. Organismus na ně reaguje rýmou, v horším případě dojde k zánětu horních cest dýchacích. Na vdechnutí látek hmotné povahy reaguje organismus různě podle jejich velikosti. S částicemi o velikosti nad 10 mikrometrů si organismus poradí lépe. Obvykle se zachytí v horních cestách dýchacích a člověk je vykašlává, vysmrkává nebo je se slinami spolkne. V žaludku, případně v játrech, jsou následně eliminovány.

Na naše zdraví mají horší vliv menší částice, které jsou součástí především polétavého prachu. Ten se dostává do dolních cest dýchacích či proniká až do plicních sklípků, kde může způsobit dlouhodobá, často chronická onemocnění.

Dlouhodobá expozice znečištěnému ovzduší s sebou přináší zvýšenou úmrtnost obyvatelstva žijícího ve městech na choroby srdečně cévní a respirační. Odhaduje se, že respirační choroby jsou původcem cca 25 tisíc z celkového ročního počtu úmrtí. V přímé návaznosti je zkrácení délky života, výskyt  chronického zánětu průdušek, snížení plicních funkcí u dětí i dospělých. Tedy zhoršení kvality života. Přibývají důkazy o vlivu expozicí škodlivinami na vznik cukrovky II. typu.

Přehled velikosti částic ve vzduchu

Problematika vnitřního ovzduší

Podíváme-li se na zvýšené znečištění vnitřního ovzduší, je způsobeno zejména dvěma hlavními změnami, dotýkajícími se interiérů budov. Jednak se v důsledku rostoucích cen energie ve výstavbě a provozu budov projevuje snaha zabránit tepelným ztrátám omezením přirozeného větrání okny a tedy používáním klimatizace a řízeného větrání, jejichž důsledkem je většinou kumulace škodlivin. Zároveň se v budovách stále více používají chemické látky, a to v nových konstrukčních materiálech, v nábytku či v užívaných chemických čisticích a úklidových prostředcích. V současnosti přitom pobýváme ve vnitřním prostředí až 80 procent denní doby a vystavujeme tak svůj organismus zátěži, se kterou se neumí vyrovnat. Tato skutečnost se projevuje nárůstem takzvaných civilizačních chorob. Jde především o alergie, astma, onemocnění dýchacích cest, cévní potíže a rakovina.

Otevřený venkovní prostor je nasycen ionizovanými částicemi vzduchu. Zatímco však venku je poměr záporných a kladných iontů v podstatě vyrovnaný a tedy optimální pro náš organismus, v typickém městském nedostatečně větraném bytě násobně převažují ionty kladné, které jsou pro organismus samostatně nevhodné. Pro lepší představu je možno uvést příklad, kdy vzduch v lese po bouřce obsahuje až 500 tisíc záporných iontů, zatímco v městském bytě jich bude přibližně pouze 50. Kladné ionty dokáží při vysoké koncentraci vniknout do plic, dále do krve a jejím prostřednictvím do celého organismu, kde mohou vyvolávat nepříznivé reakce jako uvolňování serotoninu a histaminu. Zvýšená hladina serotoninu může snížit kapacitu plic a schopnost těla absorbovat kyslík. S tímto stavem přichází zdravotní potíže typu migréna, alergické reakce, vznětlivost, bolesti v krku, kašel a další. Zvýšení hladiny histaminu se může projevit bolestmi srdce, alergiemi, sennou rýmou, nevolností, nespavostí.

O kvalitě vnitřního ovzduší si můžeme rozhodnout sami

Bezfiltrová čistička umí zachytit:
Arsen – je přítomen v ovzduší následkem spalovaní pevných paliv, v zimním období se projevil vyšší záchyt na lamelách čističky vzduchu
Kadmium – lze konstatovat vliv spalování pevných paliv i odpadů v domácích topeništích
Olovo – v ovzduší je zdravotně méně významná škodlivina
Nikl – vyskytuje se ve venkovním prostředí prakticky všude
Chrom – vyskytuje se v ovzduší rozdílně v průběhu ročních období a zejména v průmyslově nezatížených lokalitách a to v nejjemnější frakci – velikosti částic

Koncepční úprava a celkové zlepšení životního prostředí a tím i venkovního ovzduší je programem dlouhodobým a my jako jednotlivci ho příliš neovlivníme. Uzavřený interiér – tedy vnitřní ovzduší – lze však významně zlepšit za použití techniky prakticky okamžitě, což potvrzuje soudní znalec Zdeňek Pospíchal. Řada jím osobně provedených průzkumů dokazuje, že vhodným řešením pro zlepšení vzduchu v interiéru jsou kvalitní čističky vzduchu, které nám mohou pomoci zbavit se zdravotních, zejména dýchacích potíží, alergických reakcí a únavy.

V rámci průzkumů byly použity ionizační bezfiltrové čističky společnosti GeoCore, které ze vzduchu ve vnitřním prostředí dokázaly odstranit prachové částice obsahující sloučeniny arsenu, kadmia, olova, niklu, manganu či chromu (více info viz rámeček). Všechny uvedené prvky mají jedno společné – a to negativní vliv na naše zdraví. Podíváme-li se na další kovy zachycené bezfiltrovou ionizační čističkou – nejsou z hlediska zdravotního dopadu hodnoceny, neboť jejich dopad je minimální. Hovoříme například o titanu, vanadu, železu, kobaltu, zinku, selenu a mědi.

Jak funguje bezfiltrová ionizační čistička?

Nejvýznamnější schopností bezfiltrové ionizační čističky BION Fit Spot je vyrovnávání poměru kladných a záporných iontů v ovzduší prostřednictvím tvorby záporných iontů. Pro lepší představu – převahu kladných iontů v místnosti způsobuje například počítač. BION Fit Spot v takovém případě doplní vzduch o zdraví prospěšné záporné ionty a tím přispěje k vytvoření vnitřního ovzduší, které je kvalitou srovnatelné s přírodním prostředím.

Ionizace výrazně zlepšuje kvalitu vzduchu, je zdraví prospěšná, eliminuje výskyt plísní, virů a bakterií, odstraňuje ze vzduchu prach a další alergeny čímž přirozeně čistí vzduch. Možná vás překvapí, že k tomu nepotřebuje žádné filtry. Jak tedy funguje? Ionizovaný vzduch na sebe naváže pevné částice ze vzduchu a při průchodu čističkou se tyto částice pevně zachytí na lamelách čističky. A pak je lze bezproblémově jednou za čas umýt. Pokud by vás zajímalo, zda ovzduší s větším množstvím záporných iontů je člověk schopen vnímat, stačí si vzpomenout, jak příjemné bývá venkovní ovzduší po bouřce. Další prostředí, kde najdete velké množství záporných iontů, jsou solné jeskyně nebo mořské pláže.

Pojďme žít zdravěji

Je zřejmé, že na problematiku zdravého životního stylu musíme pohlížet komplexně. Tedy nejen z pohledu dostatečného pohybu a vyvážené stravy, ale také kvality vnitřního ovzduší, ve kterém trávíme nejvíce času. Dobrou zprávou je, že všechny zmíněné oblasti jsme schopni individuálně ovlivnit a zlepšit. Pro některé je nutná pevná vůle a vytrvalost, pro zvýšení kvality vnitřního ovzduší stačí pořízení vhodného zařízení, které potřebnou práci vykoná za nás. Investice se nám časem bohatě vrátí například v podobě zlepšení dlouhodobých zdravotních problémů, o kterých jsme hovořili výše. A to za to přece stojí.

Další články v magazínu

Newsletter

Chcete dostávat novinky jako první? Zanechte nám zde váš email a dostávejte náš newsletter.

Čisté rekuperace díky BION Universal

Čisté rekuperace díky BION Universal

často odpovídáme na otázky jak si udržet snadno čistý vzduch v budově. Jestli vzduch z rekuperace je bezpečný, jestli není kontaminovaný nebo jak jej snadno udržet v ideální kvalitě.

Vzduch nemůžeme vidět, nemůžeme se jej dotknout a není slyšet. Proto se nám zdá být čistý.

 

Odtahovaný vzduch ale může být kontaminovaný a tím i přenést choroboplodné látky přes rotační výměník do vzduchu čistého. Nefunkční rekuperace znamená navýšení nákladů na provoz zařízení až o 82%. Umístěním našeho systému BION do rekuperace vyřešíte čistotu přívodního vzduchu a uspoříte obrovské provozní vícenáklady. Rychlá návratnost systému BION zajistí čistotu a spolehlivost Vaší rekuperace.

Díky svým kompaktním rozměrů je ionizátor BION Universal snadno implementovatelný do všech vzduchotechnických zařízení. Může tak doplnit VZT jednotku nebo rekuperaci, vzduchotechnické potrubí, zvlhčovače vzduchu nebo přenosné stolní ventilátory

 

 • Investice do úpravy systémem BION od 3,30 Kč/(m³/h)BION
 • Provozní náklady od 0,53 W/10 000 m³/h
 • Dezinfikováno 24/7 za přítomnosti lidí, bez chemie
 • Sníží riziko nákazy viry, bakteriemi, sporami a plísněmi o 99%
 • Certifikovaný výrobek, včetně 99% účinnosti proti SARS-CoV-2
 • Pro jakýkoliv průtok vzduchu
 • Prodloužená záruka na 5 let

Špatný vzduch v interiéru? Vyřešte to s ionizátory

Špatný vzduch v interiéru? Vyřešte to s ionizátory

Nekvalitní ovzduší patří mezi problémy, kterým musíme čelit každý den. Nejedná se pouze o venkovní prostředí – často zápasíme právě se vzduchem uvnitř budov, který je zamořený prachem, viry a dalšími mikroorganismy. Řešení? Vyzkoušejte ionizátory!

Poletující částečky prachu, alergeny, plísně nebo pachy – s tím vším se můžeme setkat při každém pobytu ve vnitřních prostorách kanceláří, obchodů nebo našich vlastních domovů, kde strávíme okolo 75 % našeho času. Vzduch ani malé mikroorganismy nelze sice pouhým okem zachytit, nicméně jeho působení je více než hmatatelné. Proto není divu, že lidé trpí v dnešní době dýchacími potížemi a alergiemi více než kdykoliv předtím.

Blahodárný vliv ovzduší v přírodě

V případě těchto zdravotních potíží nám doktoři často doporučují pobyt v přírodě, a to z dobrých důvodů.   Tato harmonie má na člověka po fyzické i psychické stránce blahodárný efekt, což bychom o ovzduší v některých interiérech rozhodně říct nemohli.

Narušené ovzduší v interiéru

Vzduch v našich domovech nebo jiných vnitřních prostorech je narušen z různých příčin – mezi nejčastější příčiny patří právě klimatizace, televize, prach, cigaretový kouř nebo počítače. I když intenzivně větráte nebo si pořídíte vzduchotechniku, nezaručíte tím požadované množství iontů ve vzduchu  –  vzduchotechnika naopak vzduch kompletně odionizuje.

Hlavní znečišťovatelé

Pokud bychom rozdělili zdroje znečištění do kategorií, jednalo by se o:

 • Chemické (kouř z cigaret, rozpouštědla…)
 • Fyzické (záření, elektromagnetické vlny, šum…)
 • Biologické (viry, plísně, alergeny, roztoči…)

Představujeme ionizátory

Je více než zřejmé, že tyto malé částice a jejich působení mají vliv na naše fyzické zdraví, což bývá jedním z hlavních impulsů pro pořízení zařízení na čistění a ionizaci vzduchu. Na trhu se dnes dá vybrat z široké škály různých ionizátorů, které aktivně zamezují znečištění, iontové nerovnováze a rozšíření nežádoucích látek či pachu.

Ionizátory velmi často fungují na principu využívající iontový vítr. V takovém případě je okolní vzduch nahnán do ionizátoru, který prachové částečky i jiné nečistoty přemění a ve stejný moment vystřelí zpět biliony aniontů. Díky tomu ionizátory vytváří ideální prostředí pro lidi, kteří trpí dýchacími potížemi včetně astmatu, alergií nebo senné rýmy. Dá se tedy říct, že čím více je ve vzduchu aniontů, tím méně zamořený vzduch je.

Důležité u ionizátorů je regulované množství kladných a záporných iontů tzv. kontrolované množství tak, aby i prostředí vašeho domu či kanceláře se blížilo stavu vzduchu v přírodě. Tento základní princip hraje veliký vliv při výběru ionizátorů, které laciné technologie nemohou nahradit.

Ionizátory od Geocore

I my nabízíme ionizátory, které splní i ty náročnější požadavky na čisté ovzduší. Ionizátory obnoví iontovou rovnováhu, odstraní zápach a zároveň pročistí vzduch od škodlivých částí, které mohou být příčinou různých alergií. Nevsázíme na běžně vyráběné ionizátory, ale dáme si tu práci s výrobou vysoce kvalitních ionizátorů na míru, které denně pomáhají našim zákazníkům v laboratorním, zdravotnickém i farmaceutickém prostředí. Vzhledem k naší ekologické filozofii, ionizátory neobsahují ani žádné chemické přísady či nežádoucí UV záření. Spolehnout se můžete taktéž na naprosto neslyšný provoz bez rizika hluku.

Kde všude mají ionizátory uplatnění?

Pravdou je, že tyto moderní zařízení mají poměrně široké pole uplatnění. Kromě toho, že jsou vhodnou volbou do domovů, tak se dají využít i v hotelech a restauracích, obchodních prostorech, kancelářích, nemocnicích nebo i dokonce v potravinářském průmyslu, kde lze dodat ionizační zařízení přímo např. do chladících komor, které zajistí větší bakteriální ochranu skladovanému zboží a zároveň úsporu chladící energie při skladování. Ve všech případech ionizátory vytváří kvalitní ovzduší, ve kterém se dá dobře dýchat, pracovat, bydlet nebo i bezpečně skladovat potraviny.

Vzhledem k rozšířenému působení škodlivých látek v ovzduší může být snaha zajistit kvalitní klima v interiéru obtížná. I přesto existují řešení, které si poradí i s vysoce znečištěnými prostory. Ionizátory se jeví jako strategický krok přispívající k příjemnějšímu a zdravějšímu prostředí, ve kterém se budete cítit skutečně dobře.


Další články v magazínu

Newsletter

Chcete dostávat novinky jako první? Zanechte nám zde váš email a dostávejte náš newsletter.

Parametry vzduchu, které je dobré sledovat, abyste bydleli zdravě

Parametry vzduchu, které je dobré sledovat, abyste bydleli zdravě

Existuje několik parametrů vzduchu, které je dobré sledovat a znát, abychom zjistili, jestli opravdu žijeme ve zdravém prostředí. Jsou jimi především teplota, vlhkost, koncentrace CO2, koncentrace VOC (těkavé organické látky), prach PM2,5 a PM10 (jemný polétavý prach) a počet kladných a záporných iontů. V následujícím textu jsme se snažili vám některé z faktorů přiblížit a zmínit několik rad, jak se škodlivinám ve vzduchu vyhnout.

Kauza 'Jemný prach'

U Německu se momentálně v souvislosti s otázkou kvality ovzduší řeší téma tzv. jemného prachu. Ten podle reportáže tamní veřejnoprávní televize ročně zabije okolo 120 tisíc Němců a jedním z jeho největších zdrojů je právě oblast zemědělství. Tvrdí, že prach se váže na amoniak, který produkují krávy. Zmíněná reportáž se odvolává na zatím nezveřejněnou studii prestižního Institutu Maxe Plancka. V ní údajně stojí i to, že tzv. jemný prach zabíjí v Německu víc lidí než kouření, a téměř polovinu má na svědomí právě zemědělství – zejména zvířecí velkochovy.

Nic nového pod sluncem?

Boj proti polétavému prachu ovšem není nic nového. V roce 2017 se studie zveřejněná v časopise Nature zaobírala podobnou otázkou. 14 výzkumných ústavů ze Spojených států, Číny a Evropy zkoumalo míru výskytu kardiovaskulárních chorob, infarktů, plicních nádorů a dalších chronických onemocnění dýchacích orgánů ve 228 zemích. Svá zjištění srovnávali s koncentrací a modely šíření polétavého prachu. Doporučeno bylo především nastolit takovou regionální politiku, která bude vhodně regulovat kvalita vzduchu a danit znečišťující emise. Cílem je zabránit přesunu firem do zemí, které nemají přísné zákony týkající se životního prostředí, a zlepšit tak kvalitu ovzduší.

Existuje prevence?

Pokud se ptáte, zda existuje prevence, která je v našich silách a kterou můžeme v souvislosti s kvalitou ovzduší kolem nás ovlivnit i my, několik tipů máme. Především je třeba i v zimě ve vašich domech větrat. Pokud žijete ve velkém městě, čistota vzduchu ovšem může být problém. Trávíme 90% našeho času uvnitř budov a kvalita vzduchu, který dýcháme jak doma nebo v kanceláři, či v jiných prostorách je důležitá. Tento problém nalézá řešení v ionizačních zařízeních, které je možné v interiéru instalovat několika způsoby. Ionizační technologie napodobuje přírodní způsob čištění vzduchu na principu elektronického obohacení částic vzduchu. Stejně tak, jako se vyčistí vzduch po bouřce.

Technologie ionizačního zařízení s vysokou účinností

Náš aktivní ionizační systém účinně působí na pachy a škodlivé látky přítomné ve vzduchu v domácím i pracovním prostředí. Přispívá k vytvoření iontové rovnováhy typické pro přírodní prostředí a zlepšují psychofyzickou pohodu osob. Ionizační zařízení lze vestavět i do rozvodů rekuperace, ošetřit tak přiváděný vzduch a celý provoz automatizovat. Možností jsou i mobilní ionizační jednotky bez nutnosti instalované vzduchotechniky v objektu. Více o technologii se dozvíte zde.


Další články v magazínu

Newsletter

Chcete dostávat novinky jako první? Zanechte nám zde váš email a dostávejte náš newsletter.

ionizace

Ionizace přispívá k psychické pohodě a zdraví

Ionizace kancelářských prostor přispívá k psychické pohodě a zdraví zaměstnanců

Setkali jste se už někdy s pojmem ionizace vzduchu? V našem článku se o ionizaci budeme zmiňovat zejména ve spojení s kvalitou ovzduší a využití této technologie v interiéru. Ať už je to váš dům, kancelářské prostory nebo škola, kam chodí vaše děti, tady všude se pohybujeme v prostředí, které by mělo absolutně vyhovovat hygienickým požadavkům a přispívat k duševní pohodě.  Zejména v interiéru však může vzduch obsahovat částice, které jsou pro nás velmi škodlivé. Tyto škodliviny mohou pocházet z běžného vybavení. Např. z výmalby, podlahových krytin, povrchových úprav nábytku, topných systémů, spotřebičů nebo třeba čisticích prostředků.

Jak funguje ionizace?

90% našeho času trávíme uvnitř budov. Kvalita vzduchu, který dýcháme jak doma nebo v kanceláři, či v jiných prostorách je důležitá, protože má vliv na naše zdraví a zdraví našich blízkých. Nedávný průzkum agentury EPA pro ochranu životního prostředí odhaduje, že vzduch uvnitř budov může být až 5x znečištěnější ve srovnání s venkovním vzduchem ve velkých městech. Tento problém je předmětem zvýšené pozornosti WHO – Světové zdravotnické organizace. Ionizační technologie napodobuje přírodní způsob čištění vzduchu na principu elektronického obohacení částic vzduchu. Stejně se tak vyčistí vzduch po bouřce. Naše ionizátory splňují všechny náročné požadavky dnešní doby. Nejen že vzduch ionizují, ale také ho pročišťují a zbavují choroboplodných zárodků i částeček vyvolávajících alergie.

 

Jak technologie pomáhá v praxi?

Zmiňovanou ionizační technologii jsme například instalovali do kancelářské budovy TV Nova na Praze 5. Aktivní ionizační systém účinně působí na pachy a škodlivé látky přítomné ve vzduchu v pracovním prostředí. Přispívá k vytvoření iontové rovnováhy typické pro přírodní prostředí a zlepšují psychofyzickou pohodu osob. Zaměstnanci tak mohou pracovat v prostředí, které působí pozitivně nejen na zdraví, ale i na koncentraci a tedy i výkon samotných zaměstnanců ve firmách. To vše s maximálním tichem v každém prostředí. Technologie je vhodná nejen do kancelářských prostor, ale také je hojně využívána například v potravinářském průmyslu, zdravotnictví, obchodních a výrobních halách, hotelech, restauracích, sanitárních prostorech nebo sportovních a rekreačních zařízeních.

Další články v magazínu

Newsletter

Chcete dostávat novinky jako první? Zanechte nám zde váš email a dostávejte náš newsletter.