E-shop
Nezávazná poptávkaKonfigurátor úsporných řešení

Tepelná čerpadla pro bytové domy

 • Obnovitelné zdroje jsou stále častěji využívány k chlazení a vytápění budov
 • Zařídíme kompletní zpracování celého projektu nebo jeho části
 • Máme tým skvělých lidí a 15 let praxe v oboru

Proč zvolit tepelné čerpadlo?

V přírodě se vyskytuje mnoho energie z různých zdrojů, která je volně dostupná všem. A způsob jak ji využít pro vytápění a ohřev TUV řeší právě tepelná čerpadla.

Tepelná čerpadla dokáží využít energii z přírodních zdrojů např. ze vzduchu, ze země nebo z vody. Od toho se odvíjí systémy tepelných čerpadel známé jako země/voda, vzduch/voda nebo voda/voda. Naše hybridní tepelná čerpadla jsou ještě sofistikovanější a dokážou tyto systémy vhodně a efektivně kombinovat.

Tepelná čerpadla

Na jakém principu fungují tepelná čerpadla?

Tepelná čerpadla efektivně přeměňují energii z okolního prostředí (země, voda, vzduch, slunce…) na teplo pro vytápění nebo chlazení budovy. 

Díky cyklu v tepelném čerpadle (komprese tekutiny s nízkou teplotou varu) převádí teplo z vnějšího zdroje na vyšší  teplotní úroveň, která je vhodná pro použití pro vytápění (resp. ohřev vody).

 • země/voda – stabilně čerpají energii z větších či menších hloubek půdy (závislosti na terénu),
 • voda/voda – čerpají energii z vody, která, pokud je nablízku, představuje skvělý a stabilní zdroj primárního tepla,
 • vzduch/voda – čerpají energii ze vzduchu.

Tepelné čerpadlo pracuje s primárním a sekundárním okruhem.

 • Primární je ten, který je v kontaktu s přírodou. O primárních okruzích pro tepelné čerpadla se můžete dozvědět více zde
 • Sekundární okruh, to je soustava radiátorů, podlahového vytápění, stropního sálavého systému ve vašem domě. O něm si můžete přečíst zde.
Tepelná čerpadla

Komprese a expanze

Komponenty tepelného čerpadla (kompresor, výměník, expanzní ventil…) pracují tak, aby zajistily neustálý koloběh změny skupenství kapaliny, která má extrémně nízkou teplotu varu a proto dokáže zajistit výměnu energie. Představte si koloběh takto:

Tepelná čerpadla

Samo čerpadlo pak potřebuje jen minimum elektrické energie na chod tohoto cyklu, proto ušetříte jak peníze, tak i životní prostředí:

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Obnovitelné zdroje energie pro vytápění a chlazení domů čerpané ze země, vzduchu, vody nebo jejich chytrou kombinací. Technologie pro trvale udržitelný ekosystém, které šetří peníze.

Rodinné domy - tepelná čerpadla

Hybridní tepelná čerpadla

Tento systém umožňuje chytře zpracovávat tepelnou energii ze vzduchu, země nebo fotovoltaických článků v závislosti na sezónních podmínkách a požadavcích

Hybridní tepelné čerpadlo umožňuje chytře zpracovávat tepelnou energii z obnovitelných zdrojů různých typů v závislosti na sezónních podmínkách a vašich požadavcích. Nabízíme několik výkonových provedení, které najdou své využití v širokém spektru budov.

Díky zkušenostem na vývoji inovativních technologií s firmou Copeland se naše tepelná čerpadla můžou pochlubit vysokým výkonem, nižší spotřebou elektrické energie a kompaktním řešením bez nutnosti zvlášť instalovaných akumulačních nádrží.

 • Naše tepelná čerpadla využívají kompresorů Copeland Scroll s technologií Inverter, která byla oceněna nejlepší technologií na NEW YORK AHR EXPO 2014.
 • Nejvyšší výtěžnost energie našeho systému mezi jednofázovými tepelnými čerpadly potvrdil AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY.
 • Patentovaná technologie HTR umožňuje současné vytápění/chlazení a ohřev TUV na teplotu až 70°C, bez jakéhokoliv elektrického dohřevu.

O účinnostech a dalších výhodách našeho systému se můžete přesvědčit v technickém listu.

Výhody

Je možné např. kombinovat energii získanou ze země s energií čerpanou ze vzduchu. Výhodou je možnost omezit počet geotermálních vrtů, nebo jejich hloubku. Je také ideálním řešením při nedostatku místa na pozemku pro plošný kolektor.

 • přináší větší nezávislost v podobě využití různých zdrojů energie (země, vzduch, slunce),
  • např. kombinace energie ze země s energií čerpanou ze vzduchu přináší výhodu možnosti omezení počtu geotermálních vrtů nebo jejich hloubky,
  • také je to ideální řešení při nedostatku místa na pozemku pro plošný kolektor.

Vzduchové tepelné čerpadlo

Efektivní využití energie ze vzduchu na ohřev vytápění, chlazení nebo ohřev teplé vody.

Systém je výhodný především díky snadné instalaci a univerzálnosti. Naše “splitové” řešení je rozděleno na venkovní jednotku, která čerpá energii ze vzduchu a vnitřní jednotku umístěnou v technické místnosti domu, která tuto energii dále předává vodě. Díky tomu je výhodné z hlediska uchování podstatných komponentů tepelného čerpadla v interiéru a dosahuje tedy i delší životnosti.

V naší nabídce najdete zařízení, která efektivně využívají energii z obnovitelných zdrojů na ohřev teplé vody k jejímu přímému použití, nebo využití pro vytápění a chlazení prostor. Naše tepelná čerpadla vynikají moderní technologií a kompaktním provedením.

 • Naše tepelná čerpadla využívají kompresorů Copeland Scroll s technologií Inverter, která byla oceněna nejlepší technologií na NEW YORK AHR EXPO 2014.
 • Nejvyšší výtěžnost energie našeho systému mezi jednofázovými tepelnými čerpadly potvrdil AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY.
 • Patentovaná technologie HTR umožňuje současné vytápění/chlazení a ohřev TUV na teplotu až 70°C, bez jakéhokoliv elektrického dohřevu.

Výkon tepelného čerpadla se mění s teplotou venkovního vzduchu. O účinnostech našeho systému se můžete přesvědčit v technickém listu.

Venkovní jednotka AU 12

Dle možností může být tato jednotka umístěná na střeše, fasádě, nebo na pozemku budovy. V uzavřeném systému obíhá nemrznoucí kapalina, odpadají tím náklady na odbornou montáž a pravidelné revize chladiva.

 • Výhodou je střídmý design, který byl navržen tak, aby na sebe vizuálně neupozorňoval.
 • Vysokou účinnost zajišťuje ventilátor s řízenou rychlostí otáček.
 • Axiální ventilátor Ziehl-Abegg zajišťuje vysokou účinnost a tichý provoz s patentovanou technologií odmrazování, která zvyšuje koeficient sezónního výkonu.
 • Venkovní jednotku je možné zapojit bez použití chladiva díky hydraulickému zapojení.
 • Součástí je také ochrana pro provoz v extrémních povětrnostních podmínkách. To dokazuje i garantovaná funkčnost systému v teplotách -15°C.
 • AU 12 obsahuje také vestavěný systém pro hybridní použití jednotky (tj. kombinaci s dalším typem zdroje energie, např. ze země nebo slunce).
 • Je možné zapojit více jednotek do kaskády.

Vnitřní jednotka EcoGeo

Toto zařízení efektivně využívá energii z obnovitelných zdrojů na ohřev teplé vody k jejímu přímému použití, nebo využití pro vytápění a chlazení prostor.

 • Nabízíme několik výkonových provedení, které najdou své využití v širokém spektru budov.
 • Díky zkušenostem na vývoji inovativních technologií se naše tepelná čerpadla můžou pochlubit vysokým výkonem, nižší spotřebou elektrické energie a kompaktním řešením bez nutnosti zvlášť instalovaných akumulačních nádrží.
Vzduchová tepelná čerpadla

Plynové tepelné čerpadlo

Využití tepelné energie ze vzduchu k vytápění, chlazení nebo ohřevu teplé vody, kdy kKompresor je poháněn plynovým spalovacím motorem.

Tento systém využívá tepelnou energii čerpanou ze vzduchu k vytápění, chlazení nebo ohřevu teplé vody. Kompresor je poháněn plynovým spalovacím motorem.Ideální je pro komerční stavby, nebo průmyslové objekty. Výhodný je především díky úsporám na provozu a tím i rychlejší návratnost investice.

 • Kompaktní plynové tepelné čerpadlo je navrženo pro exteriérové umístění v blízkosti budovy.
 • Zpracovává nejen tepelnou energii získanou ze vzduchu, ale i odpadní teplo z motoru a spalin.
 • S plynovým tepelným čerpadlem je možné kombinovat vnitřní klimatizační jednotky.

Motor Toyota Aisin využívá Millerův cyklus, jehož předností je efektivnější spalování a nižší emise spalin. Splňuje tak požadavky na ekologičtější a ekonomický provoz budov.

Plynové tepelné čerpadlo umožňuje hospodárné využití zemního plynu, nebo LPG v provozních režimech pro vytápění nebo chlazení a současný ohřev teplé vody. Zařízení je také ideální zdroj tepla a chladu pro decentrální vzduchotechnické jednotky.

Výhody

Plynové tepelné čerpadlo umožňuje hospodárné využití zemního plynu, nebo LPG s konstantním výkonem, nezávisle na venkovní teplotě.

 • Základní výkonové řady v rozmezí 20– 85 kW.
 • Možnost sestavit libovolný výkon – výhoda decentralizace zdroje.
 • Možnost kombinace s hydroboxem pro zapojení FanCoils.
 • Vysoká funkčnost provozu, spolehlivost a tichý chod.
 • 2 až 4 kompresorová zařízení, výborná regulovatelnost výkonu.
 • Zařízení pracuje do -20°C bez poklesu výkonu.
 • Lze kombinovat s jakýmikoliv koncovými prvky.
 • Aplikace s přímým výparem nebo varianta s AWS hydroboxem.

Geotermální tepelné čerpadlo

Efektivní využití energie ze země na ohřev vytápění, chlazení nebo ohřev teplé vody.

Zařízení, které efektivně využívá energii z obnovitelných zdrojů na ohřev teplé vody k jejímu přímému použití, nebo využití pro vytápění a chlazení prostor.

Naše tepelná čerpadla vynikají moderní technologií a kompaktním provedením. Nabízíme několik výkonových provedení, které najdou své využití v širokém spektru budov.

Díky zkušenostem na vývoji inovativních technologií se naše tepelná čerpadla můžou pochlubit vysokým výkonem, nižší spotřebou elektrické energie a kompaktním řešením bez nutnosti zvlášť instalovaných akumulačních nádrží.

 • Naše tepelná čerpadla využívají kompresorů Copeland Scroll s technologií Inverter, která byla oceněna nejlepší technologií na NEW YORK AHR EXPO 2014.
 • Nejvyšší výtěžnost energie našeho systému mezi jednofázovými tepelnými čerpadly potvrdil AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY.
 • Patentovaná technologie HTR umožňuje současné vytápění/chlazení a ohřev TUV na teplotu až 70°C, bez jakéhokoliv elektrického dohřevu.

O účinnostech a dalších výhodách našeho systému se můžete přesvědčit v technickém listu.

Geotermální tepelná čerpadla

Geotermální energocentrály

Multifunkční systém, díky kterému můžete zároveň vytápět i chladit zároveň komerční nebo průmyslové budovy

Multifunkční systém na bázi tepelného čerpadla, který v sobě kombinuje agregáty pro chlazení i vytápění budov. Ideální je pro komerční stavby, nebo průmyslové objekty. Výhodný je především díky možnosti současného chlazení i vytápění a prostorovým i provozním úsporám.

Princip funkce

 • Kompaktní energocentrála je umístěná v technické místnosti budovy a zpracovává energii z obnovitelných zdrojů a dále tuto energii předává vodě.
 • Komponenty uvnitř energocentrály jsou vyrobeny z kvalitních ušlechtilých kovů a jsou vzájemně optimalizovány tak, aby splňovali požadavky na ekologický a ekonomický provoz budov.

Geotermální energocentrála GEOZENT

Energocentrála Geozent umožňuje hospodárné využití tepelné energie v různých provozních režimech:

 • vytápění,
 • chlazení,
 • současné chlazení i vytápění,
 • pasivní chlazení,
 • ohřev pitné vody.

Parametry

Energocentrály nabízíme v několika variantách s výkonem v rozmezí 30-1490 kW.

 • vysoká funkčnost provozu, spolehlivost a tichý chod
 • třístupňový vývod do 265 kW, vývod je solný roztok/voda a voda/voda,
 • plynulý vývod (50 – 100 %) od 265 kW,
 • pohodlné a modulární řízení (regulace),
 • k dispozici s ohřevem vody do 60 °C.

Kam dál?

Postaráme se o vás

Je na nás spolehnutí

Jsme na trhu přes 15 let a máme bohaté zkušenosti s malými i velkými projekty. Naši klienti jsou velké nadnárodní společnosti, firmy a jednotlivci. 

 • Vyřídíme za vás vše, od papírů až po realizaci
 • 95% realizací jsme nacenili téměř na korunu přesně
 • Díky bohatému seznamu dodavatelů vám najdeme to nejlepší řešení

Máte u nás kompletní servis

 1. Napište nám, jaké řešení by vás přesně zajímalo a jak vypadá budova.
 2. Spojíme se a zeptáme se vás na další důležité detaily. 
 3. Získáme od dodavatelů návrhy a cenové nabídky. 
 4. Doporučíme vám tu, která je v hodná přesně pro vaši lokalitu. 
 5. Pohlídáme realizaci přímo na místě, aby vše proběhlo podle plánu.
 6. I po skončení s vámi zůstaváme v kontaktu.

Odpovíte nám na 3 otázky?

Popište nám vaše řešení a my najdeme možnosti, jak uspořit.


Potřebujete poradit?

Řešíte kompletní systém vytápění nebo chlazení domu? Nebo jen jeho část? Dejte nám vědět, rádi vám pomůžeme a poradíme. Nezávazně.

Zákaznická linka

+420 777 409 900

Servis Geocore

[email protected]

Řekněte si o nezávaznou konzultaci ZDARMA

Nezávazná poptávka

Máte dotaz? Nechte nám kontakt, ozveme se vám

Ozveme se vám
Zavřít

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám


Zavřít

Řekněte si o nezávaznou konzultaci ZDARMA

Vyplňte nám kráký dotazník a my vám ukázeme, kde můžete ušetřit použitím moderních technologií.