E-shop
Nezávazná poptávkaKonfigurátor úsporných řešení

Obnovitelné zdroje pro rodinné domy

 • Obnovitelné zdroje jsou stále častěji využívány k chlazení a vytápění budov
 • Zařídíme kompletní zpracování celého projektu nebo jeho části
 • Máme skvělý tým lidí a 15 let praxe v oboru

Možnosti obnovitelných zdrojů

Obnovitelné zdroje energie pro vytápění a chlazení domů čerpané ze země, vzduchu, vody nebo jejich chytrou kombinací. Technologie pro trvale udržitelný ekosystém, které šetří peníze.
rodinný dům

Země

Energie z větších i menších hloubek země přináší výhodu stálé teploty pro vytápění i chlazení domů. 

Dají se využít k topení i chlazení, a platí, že čím jsou hlubší, tím jsou stabilnější.

země

Zajímá vás geotermální energie a její využití?

www.geotermie.cz

Geotermální vrty

Stálý zdroj tepla z hloubky 80–400 m pod povrchem země.

Geotermální vrty využívají tepelné energie země, kdy za pomoci tepelného výměníku získávájí energii z hloubky 80 až 400 m. Geotermální vrt má výhodu stálého zdroje tepla a je tedy vhodným řešením pro energeticky nezávislé domy (zejména pro nízkoteplotní vytápění a chlazení budov). Současně tato technologie neklade nárok na rozsáhlý pozemek.

Počet a hloubka vrtů pak záleží na několika faktorech:

 • plánované spotřebě a velikosti domu,
 • kvalitě a vodivosti podloží,
 • zda má vrt jeden nebo dva okruhy.

Pro představu: pro rodinný dům (v závislosti na jeho umístění, spotřebě a typu podloží) může stačit i jeden vrt hluboký 150 m.

Princip funkce

Speciální kapalná směs (voda a nemrznoucí kapalina) proudí vrtem, kde ji pohání čerpadlo. Tato kapalina se během toku v okruhu v létě ochladí (nebo v zimě ohřeje) a vrátí se zpět nahoru. Následně pak předá svou teplenou energii a díky principu komprese a expanze je využita k vytápění či chlazení v domě.

Efektivitu vrtu ovlivňuje geologické podloží a kvalita injektážní směsi a celkového provedení.

Instalace

Nejprve se provede průzkum podloží, nejčastěji podle hydrogeologických map. Díky tomu je možné určit vlastnosti podloží a účinnost, jakou bude vrt mít, a také spočítat jeho potřebnou hloubku. Následně je také potřeba získat potřebená povolení od úřadů.

V případě realizace se na pozemku vyhloubí vrt (o průměru 15 – 22 cm), což trvá zpravila 1 až 2 dny. Pokud je vrtů více, jejich vzdálenost je zpravidla 1/10 jejich hloubky.

Do vyvrtané štěrbiny je uložena geotermální sonda a okruh se speciální kapalinou, které jsou následně injektážně zality, čímž se teplovodivě spojí s okolní zeminou a horninou. V případě potřeby je možné do vrtu instalovat dva okruhy, díky čemuž je možné vrt zkrátit.

Geotermální vrt je pak propojen s geotermálním tepleným čerpadlem, které získanou energii zužitkuje uvnitř budovy.

Výhody

 • vhodné řešení pro energeticky nezávislé domy,
 • přísun stálé a neomezené energie z hlubin země, která bohatě vystačí k vytápění domu,
 • výkon geotermálního vrtu se pohybuje v rozmezí 10 až 70 W/m, může dosáhnout i 100 W/m,
 • stálá teplota je již v hloubce 15 m pod terénem a níže, geotermický gradient je 3 °C/100 m,
 • je možné využít energii k vytápění i chlazení (energie se do země prostě vrátí),
 • ušetří se prostor na pozemku (vrt je hluboký, ale nezabírá velkou plochu),
 • delší životnost – 50+let (je to uzavřený systém, který se nemá jak pokazit),
 • k údržbě stačí jednou za několik let vyměnit chladicí kapalinu,

Specifika

 • větší počáteční investice (je třeba dopravit na místo vrtnou soupravu a vyhloubit vrt),
 • k vrtání je potřeba vyřídit nezbytnou administrativu (se kterou vám rádi pomůžeme), jako je:
  • stavební povolení
  • ohláška na příslušném úřadě,
  • povolení od vodoprávního úřadu,
  • pro vrty hlubší než 200 m je třeba posudek vlivu na životní prostředí (EIA),
 • nehodí se do oblastí, kde hrozí zemětřesení.

Zajimají vás novinky z oblasti geotermální energie?

Podívejte se na web, který se věnuje výhradně problematice získávání a využití energie ze země:

Mělké vrty – Vertical Thermpipe

Využití tepelné energie pozemku v hloubce 6–12 m pod jeho povrchem.

Mělký geotermální vrt je řešením pro energeticky nezávislé domy, kdy je nutné omezit hloubku vrtu. Je vhodný pro místa s výskytem spodních vod a současně tato technologie neklade nárok na rozsáhlý pozemek.

Počet a hloubka vrtů pak záleží na několika faktorech:

 • plánované spotřebě a velikosti domu,
 • kvalitě a vodivosti podloží a výskytu zemních vod.

Princip funkce

Speciální kapalná směs (voda a nemrznoucí kapalina) proudí kolektorem, kde ji pohání čerpadlo. Tato kapalina se během toku v okruhu v létě ochladí (nebo v zimě ohřeje) a vrátí se zpět nahoru. Následně pak předá svou teplenou energii a díky principu komprese a expanze je využita k vytápění či chlazení v domě.

Efektivitu vrtu ovlivňuje především množství proudící podzemní vody.

Instalace

Vertical Thermpipe jsou 6 nebo 12 m hluboké prefabrikované prvky, které jsou instalovány do vyvrtané štěrbiny (o průměru 26 nebo 36 cm) pomocí dutého šnekového vrtáku.

Následně je napojen na geotermální tepelné čerpadlo, které získanou energii zužitkuje uvnitř budovy.

Výhody

 • vhodné řešení pro energeticky nezávislé domy, kde je nutné omezit hloubku vrtu,
 • přísun stálé a neomezené energie z hloubky země, která bohatě vystačí k vytápění domu,
 • je možné využít energii k vytápění i chlazení (energie se do země prostě vrátí),
 • horizontální potrubí vedoucí k vrtům je uloženo 1 m pod terénem – prostor je pak možné využit pro pěstování rostlin (jediné omezení jsou stromy a rostliny s hlubokými kořeny, případně jiné stavby),
 • nezalívá se betonem (jako je tomu u hlubokých vrtů) – jednodušší instalace,
 • Vertical Thermpipe prefabrikáty mají tlakovou zkoušku s certifikátem,
 • delší životnost – 50+let (je to uzavřený systém, který se nemá jak pokazit).

Specifika

 • pokud v místě není spodní voda, nelze realizovat,
 • větší počáteční investice (je třeba dopravit na místo vrtnou soupravu a vyhloubit vrty),
 • zabírá větší plochu pozemku,
 • k vrtání je potřeba vyřídit nezbytnou administrativu (se kterou vám rádi pomůžeme), jako je:
  • stavební povolení,
  • ohláška na příslušném úřadě,
  • povolení od vodoprávního úřadu.

Plošné kolektory

Využití tepelné energie pozemku v hloubce okolo 2 m pod povrchem terénu.

Plošné kolektory využívají tepelnou energii pozemku v hloubce okolo 2 m pod povrchem terénu. Jsou vhodným řešením pro energeticky nezávislé domy umístěné na rozsáhlejších parcelách.

Princip funkce

Speciální kapalná směs (voda a nemrznoucí kapalina) proudí kolektorem, kde ji pohání čerpadlo. Tato kapalina se během toku v okruhu v létě ochladí (nebo v zimě ohřeje). Následně pak předá svou teplenou energii a díky principu komprese a expanze je využita k vytápění či chlazení v domě.

Instalace

Do výkopu jsou uloženy horizontální rozvody ve 100 m délkách a následně jsou zpět zahrnuty zeminou. Rozvody jsou naplněny teplonosnou nemrznoucí kapalinou, která cirkuluje mezi kolektorem a tepelným čerpadlem, díky čemuž se přenášejí teplo z půdy do topného systému domu.

 • efektivitu systému ovlivňuje podíl solárně vyzařující energie (slunce vyhřívá zeminu, která je kolem kolektorů),
 • rozměr potřebné plochy parcely závisí na energetickém požadavku.

Výhody

 • systém je 1 – 2 m pod terénem – prostor je pak možné využit pro pěstování rostlin (jediné omezení jsou stromy a rostliny s hlubokými kořeny, případně jiné stavby),

Specifika

 • je potřeba velký pozemek (pro rodinný domek je to min. 500 m2),
 • pro instalaci je třeba dát veškerou zeminu pryč a následně ji zase vrátit,
 • k vrtání je potřeba vyřídit nezbytnou administrativu (se kterou vám rádi pomůžeme), jako je:
  • stavební povolení,
  • ohláška na příslušném úřadě.

Energokoše

Využití energie pozemku v hloubce v rozmezí  1–4 m pod povrchem terénu.

Energokoše jsou vhodným řešením pro energeticky nezávislé domy umístěné na menších parcelách a jsou vhodné do míst, kde není možné vrtat do větších hloubek, protože přestavují kompromis mezi hlubokými geotermálními vrty a plošnými kolektory. Díky Energokošům je možné využít energii 1-4 m pod povrchem terénu a použít ji pro nízkoteplotní vytápění a chlazení budov.

Princip funkce

Speciální kapalná směs (voda a nemrznoucí kapalina) proudí košem, kde ji pohání čerpadlo. Tato kapalina se během toku v okruhu v létě ochladí (nebo v zimě ohřeje) a vrátí se zpět. Následně pak předá svou teplenou energii a díky principu komprese a expanze je využita k vytápění či chlazení v domě.

Efektivitu Energokošů ovlivňuje podíl solárně vyzařující energie a vlhkost půdy. Množství Energokošů závisí na energetickém požadavku.

Pro představu: pro rodinný dům (v závislosti na jeho umístění, spotřebě a typu podloží) může stačit 3 – 5 Energokošů.

Instalace

Pro energokoše je třeba vyhloubit díru 3 – 7 m hlubokou. Do výkopu se Energokoše uloží a následně jsou napojeny na geotermální tepelné čerpadlo, které získanou energii zužitkuje uvnitř budovy.

V nabídce jsou dva typy velikostí Energokošů (s potrubím od délce 150 nebo 200 m), průměr Energokoše je 2,4 m/1,4 m, výška 2-2,7 m

Výhody

 • vhodné do míst, kde není možné vrtat do větších hloubek,
 • přísun stálé a neomezené energie z hloubky země, která bohatě vystačí k vytápění domu,
 • je možné využít energii k vytápění i chlazení (energie se do země prostě vrátí),
 • díky kónickému tvaru Energokoše je objem půdy využitý i při relativně malé ploše zahrady,
 • systém je 1 – 2 m pod terénem – prostor je pak možné využit pro pěstování rostlin (jediné omezení jsou stromy a rostliny s hlubokými kořeny, případně jiné stavby),
 • není nutnost geologického průzkumu nebo povolení.

Energopiloty

Využití tepelné energie budov, které jsou postaveny na základových pilotech.

Energopiloty umožňují využít tepelnou energii vašeho stavebního pozemku pod povrchem terénu u budov, které jsou ze statických důvodů postaveny na základových pilotech. Tento systém dovoluje geotermálně aktivovat jak prefabrikované betonové základové piloty, vrtné a šnekové piloty, tak i piloty betonované přímo na staveništi. Energopiloty pak slouží jako geotermický absorbér pro zásobování teplem a chladem budov přímo z jejich základů.

 • Kapacita energopilot v podstatě závisí na průřezu výztužní kostry pilot.
 • Energopiloty jsou vhodné pro nízkoteplotní vytápění a chlazení budov.

Princip funkce

Speciální kapalná směs (voda a nemrznoucí kapalina) proudí systémem zalitým v pilotě, kde ji pohání čerpadlo. Tato kapalina se během toku v okruhu v létě ochladí (nebo v zimě ohřeje) a vrátí se zpět. Následně pak předá svou teplenou energii a díky principu komprese a expanze je využita k vytápění či chlazení v domě.

Výhody

 • přísun stálé a neomezené energie z hloubky země, která bohatě vystačí k vytápění domu,
 • je možné využít energii k vytápění i chlazení (energie se do země prostě vrátí),
 • využijí se části budovy a není třeba dalších vrtů na pozemku, mají tak nižší vstupní náklady než u samostatných geotermálních vrtů.
 • delší životnost – 50+let (je to uzavřený systém, který se nemá jak pokazit),
 • není nutnost geologického průzkumu nebo povolení (je součástí budovy jako takové).

Betonové podzemní konstrukce

Využití tepelné energie podterénních základů budov.

Betonové podzemní konstrukce slouží k využití tepelné energie stavebního pozemku u budov, jejichž betonová konstrukce je postavena pod terénem.

Tento systém dovoluje geotermálně aktivovat betonové základové konstrukce, podzemní stěny, nebo milánské zdi. Aktivované betonové konstrukce slouží jako geotermický absorbér pro zásobování budovy teplem a chladem přímo z jejich základů.

Princip funkce a instalace

Tento systém tvoří tepelný výměník integrovaný do stavebních betonových konstrukcí budov, v části kde je betonová konstrukce pod terénem. V principu funguje stejně jako plošné kolektory, jen je zabudován do základové desky – na štěrk a podkladovou betonovou vrstvu se položí kolektory, které se následně pokryjí železobetonovou deskou (to vše dohromady pak tvoří základní desku budovy).

Systém je následně napojen na geotermální tepelné čerpadlo, které získanou energii zužitkuje uvnitř budovy. Energetická kapacita betonových podzemních konstrukcí v podstatě závisí na jejich objemu.

Výhody

 • vhodné řešení pro energeticky nezávislé domy, kde je nutné omezit hloubku vrtu,
 • přísun stálé a neomezené energie z hloubky země, která bohatě vystačí k vytápění domu,
 • nižší vstupní náklady než u samostatných geotermálních vrtů,
 • šetří se místo na pozemku,
 • není nutnost geologického průzkumu nebo povolení.

Specifika

 • budova musí mít základy v podzemní části pod úrovní země (garáže nebo sklepy), jinak není řešení účinné.

Využití kanalizace PKS Thermpipe

Využití tepelné energie odpadních vod v kanalizačním potrubí pod povrchem terénu.

I tepelná energie odpadních vod v kanalizačním potrubí může být užitečný zdroj tepla. Tyto odpadní vody pod povrchem terénu disponují velkým tepelným potenciálem a systém PKS Thermpipe je logickým a ekonomickým řešením, jak tuto energii využít. A protože je teplo současně získáváno i z půdy, která kanalizační potrubí v zemi obklopuje, je to vhodné řešení pro kanalizační sítě nejen energeticky nezávislých domů.

Princip funkce

Kanalizační potrubí je spirálovitě obaleno trubkami, kterými proudí speciální kapalina. Tato kapalina se během toku v okruhu ohřeje/ochladí, předá svou teplenou energii a díky principu komprese a expanze je využita k vytápění či chlazení v domě.

PKS Thermpipe je napojeny na geotermální tepelné čerpadlo, které získanou energii zužitkuje uvnitř budovy. Efektivitu systému ovlivňuje umístění kanalizace, teplota odpadních vod a podíl solárně vyzařující energie.

Výhody

 • využívají teplo odpadních vod (jejichž součástí je často velmi teplá voda z vany, sprchy nebo mytí nádobí nejen vašeho domu), které by jinak nebylo využito,
 • nezabírá místo na pozemku, přináší další možnosti využití prostoru pod obecní infrastrukutrou,
 • dá se realizovat v každém městě i vesnici.

Specifika

 • je třeba ho instalovat během položení/výměny potrubí kanalizace.

Hybridní systém

Možnost chytře čerpat tepelnou energii ze vzduchu, země, či vody podle sezónních podmínek

Tento systém umožňuje chytře čerpat tepelnou energii ze vzduchu, země, či vody v závislosti na sezónních podmínkách a aktuální efektivitě čerpané energie.

Princip funkce

Principem hybridního systému je možnost výběru z několika zdrojů tepelné energie. Například je možné kombinovat Geotermální vrty s Venkovní vzduchovou jednotkou.  Výhodou je ekonomicky využitá geotermální i aerotermální  energie v různých ročních obdobích.
Hybridním systémem získáte možnost snížit počet geotermálních vrtů nebo jejich hloubku. Taktéž při nedostatku místa na pozemku pro plošný kolektor může sloužit vzduchová jednotka jako výkonová rezerva.

Plusem tohoto systému je také efektivnější regenerace zemského podloží. V létě je přebytková tepelná energie předávána zpět do země, odkud byla čerpána v zimních měsících.

Tyto systémy jsou propojeny s hybridním tepelným čerpadlem v technické místnosti domu.

Hybridní řešení

Vzduch

Vzduch jako obnovitelný zdroj je dostupný všude okolo nás a jeho využití za pomoci tepelných čerpadel je velmi efektivní a ekologické a oblíbené díky nízkým provozním nákladům. 

vzduch

Hybridní systém

Možnost chytře čerpat tepelnou energii ze vzduchu, země, či vody podle sezónních podmínek

Tento systém umožňuje chytře čerpat tepelnou energii ze vzduchu, země, či vody v závislosti na sezónních podmínkách a aktuální efektivitě čerpané energie.

Princip funkce

Principem hybridního systému je možnost výběru z několika zdrojů tepelné energie. Například je možné kombinovat Geotermální vrty s Venkovní vzduchovou jednotkou.  Výhodou je ekonomicky využitá geotermální i aerotermální  energie v různých ročních obdobích.
Hybridním systémem získáte možnost snížit počet geotermálních vrtů nebo jejich hloubku. Taktéž při nedostatku místa na pozemku pro plošný kolektor může sloužit vzduchová jednotka jako výkonová rezerva.

Plusem tohoto systému je také efektivnější regenerace zemského podloží. V létě je přebytková tepelná energie předávána zpět do země, odkud byla čerpána v zimních měsících.

Tyto systémy jsou propojeny s hybridním tepelným čerpadlem v technické místnosti domu.

Hybridní řešení

Speciální venkovní vzduchová jednotka

Čerpání tepelné energie ze vzduchu, který je všude kolem nás.

Díky své efektivitě a flexibilitě jsou venkovní vzduchové jednotky běžné u moderních domů, kde se využívají pro vytápění nebo chlazení. Jsou napojeny na tepelné čerpadlo, které získanou energii zužitkuje uvnitř budovy.

Princip funkce

Tepelné čerpadlo využívá termodynamické principy k přesunu tepla z jednoho místa na druhé. V případě vytápění v domě odebírá teplo z venkovního vzduchu (v okruhu je chladivo, které absorbuje teplo z okolí, tím se ohřeje a odpaří). Následně je nasáván do kompresoru, který zvýší jeho tlak i teplotu, čímž se chladivo zahřeje a předává získané teplo vnitřní jednotce do vnitřního okruhu. Chladivo se tak ochladí, zkondenzuje a putuje zpět do venkovních prostoru. V případě chlazení je princip opačný.

Výhody

 • různé možnosti umístění dle možností – na střeše, fasádě, nebo na pozemku budovy,
 • lze ho využít k vytápění i chlazení,
 • axiální ventilátor Ziehl-Abegg s vysokou účinností, tichým provozem,
 • hydraulické zapojení bez použití chladiva,
 • proti klasickým venkovním vzduchovým jednotkám se může pochlubit velmi tichým provozem, vysokou účinností a ventilátorem s řízenou rychlostí otáček,
 • kompaktní provedení jednotky a střídmý design,
 • patentovaná technologie odmrazování, která zvyšuje koeficient sezónního výkonu, což se projevuje zvýšeným sezónním výkonem,
 • součástí je ochrana pro provoz v extrémních povětrnostních podmínkách, což dokazuje i garantovaná funkčnost systému v teplotách -15°C,
 • možnost zapojení více jednotek do kaskády,

Specifika

 • venkovní vzduchové jednotky jsou závislé na teplotě okolí, není to stabilní zdroj tepla (den/noc, léto/zima),
 • potřeba pravidelné údržby,
 • účinnost klesá při extrémně nízkých venkovních teplotách.
Venkovní vzduchová jednotka

Voda

Voda je dalším z čistých, spolehlivých a stabilních zdrojů energie, díky čemuž jsou účinná a efektivní. V místech s přístupem k povrchové i podzemní vodě je to ideální zdroj tepelné energie. 

voda

Lima

Využití tepelné energie z rybníků, jezer a řek v blízkosti stavby

Lima je speciální systém pro příjem energie z povrchových vod a je vhodným řešením pro energeticky nezávislé domy umístěných v okolí rybníků, řek nebo jezer.

Instalace

Kompaktní provedení a instalace pod vodní hladinou vytváří vizuálně nerušené prostředí kolem domu. Pro požadovaný vyšší výkon je možnost zapojit několika jednotek systému Lima do série.

Lima je dále propojena s tepelným čerpadlem v technické místnosti domu.

Princip funkce

Lima je systém, který využívá tzv. „nulové“ teploty vody v řece nebo rybníce (“nulový bod” není teplota 0°C, ale nejvýhodnější hladina z hlediska účinnosti přenosu teplo z vody do budovy). Výš než “nulový bod” je voda teplejší, níže je studenější.

Lima vypadá jako „balon“ ponořený do vody tak, aby jeho střed byl právě v “nulové” hladině. Během vytápění dochází k ochlazení vody v okolí Limy a ta pak klesá dolů – na její místo přiteče nová teplejší voda. Stejně tak při chlazení, když se v budově chladí, tak se voda v okolí Limy otepluje, stoupá naopak nahoru a do okolí se natáhne studenější voda zespod.

Zatímco systém Lima využívá teplo z povrchových vod, je možnost dále využívat teplo i z podzemních vod pod ní.

Výhody

 • teplotní rozsah -10°C až +40°C,
 • vhodné pro nízkoteplotní vytápění a chlazení budov,
 • kompaktní rozměry 1070 x 1120 mm

Specifika

 • instalace podléhá schválení správcem konkrétního vodního zdroje,

Podzemní vody

Využití tepelné energie podzemních vod pod povrchem pozemku.

Tento systém pro příjem tepelné energie z podzemních vod je vhodným řešením pro energeticky nezávislé domy umístěných na pozemcích bohaté na spodní vody.

Instalace a princip funkce

Tento systém funguje na principu přečerpávání podzemní vody z jedné do druhé studny.

Do vyhloubených vrtů širších průměrů jsou vloženy skruže, opatřené filtračním obsypem a ve vrchní části těsněním. V první studni je umístěné ponorné čerpadlo, které vhání vodu do tepelného čerpadla v technické místnosti domu. Tam je tepelná energie využita a přes druhou studnu se voda vsakuje zpět do země.

Výhody

 • možnost využití tepelné energie z vody na místě pozemku,
 • teplota spodních vod je celoročně konstantní 7-12°C,
 • energii je možné použít na chlazení i vytápění.

Specifika

 • instalace podléhá schválení správcem konkrétního vodního zdroje.

Hybridní systém

Možnost chytře čerpat tepelnou energii ze vzduchu, země, či vody podle sezónních podmínek

Tento systém umožňuje chytře čerpat tepelnou energii ze vzduchu, země, či vody v závislosti na sezónních podmínkách a aktuální efektivitě čerpané energie.

Princip funkce

Principem hybridního systému je možnost výběru z několika zdrojů tepelné energie. Například je možné kombinovat Geotermální vrty s Venkovní vzduchovou jednotkou.  Výhodou je ekonomicky využitá geotermální i aerotermální  energie v různých ročních obdobích.
Hybridním systémem získáte možnost snížit počet geotermálních vrtů nebo jejich hloubku. Taktéž při nedostatku místa na pozemku pro plošný kolektor může sloužit vzduchová jednotka jako výkonová rezerva.

Plusem tohoto systému je také efektivnější regenerace zemského podloží. V létě je přebytková tepelná energie předávána zpět do země, odkud byla čerpána v zimních měsících.

Tyto systémy jsou propojeny s hybridním tepelným čerpadlem v technické místnosti domu.

Hybridní řešení

Slunce

Solární energie je také zdroj nevyčerpatelné a dostupné energie, což z ní činí velmi spolehlivý a udržitelný zdroj energie. Využití sluneční energie přispívá k dlouhodobým úsporám na energiích a zvyšuje energetickou nezávislost.

slunce

E-Manager

Efektivní využití získané energii

Tento systém je součástí revoluční chytré sítě, která používá digitální komunikační technologii. E-Manager umožňuje nastavit časový plán spotřeby v závislosti na cenách elektrické energie ve špičce, a zároveň v závislosti na ročním období. Tepelné čerpadlo bude vyrábět více tepelné energie v době, kdy je elektřina ze sítě levnější a šetří tak vaše finance. Zároveň se postará o to, že získaná energie bude opravu plně využita (přímé nabíjení zařízení v domě, nabití baterií, ohřev vody…) a teprve přebytkovou energii pošle do sítě.

Princip funkce

E-Manager detekuje přebytky vyrobené elektrické energie z fotovoltaických panelů a reguluje tepelné čerpadlo do optimální rovnováhy mezi spotřebou a produkcí. Když výroba energie z fotovoltaických panelů poklesne, navrací E-Manager tepelné čerpadlo do standardního chodu.

Je možné nastavit limit výkonu tepelného čerpadla.  Pokud je úroveň spotřeby blízká nastavené hranici, E-Manager redukuje spotřebu elektrické energie, aby nedošlo k překročení limitu.

Výhody

 • ekonomicky využije získanou energii tam, kde je to potřeba,

E-System

Ukládejte vyrobenou elekřinu do baterií na později

Tento systém je součástí revoluční chytré sítě, která používá digitální komunikační technologii.
E-Systém v sobě rozšiřuje E-Manager o inverter a vestavěné akumulační baterie

Princip funkce

Při přebytku elektrické energie z fotovoltaických panelů ukládá E-System vyrobenou elektřinu do baterií. V případě poklesu vlastní výroby elektrické energie je tepelné čerpadlo poháněno uchovanou energií.

E-System je díky modularitě přizpůsobitelný a lze dimenzovat dle výkonových požadavků. Kapacita akumulace je v rozmezí od 2,4 do 9,6 kWh.

Výhody

 • vestavěný invertor má také volitelnou funkci EPS (nouzový režim napájení), která umožňuje využít uloženou energii v případě výpadku proudu z elektrické sítě,
 • E-System je bezúdržbový a jeho baterie s inteligentním systém dobíjení mají životnost 10 let,

Hybridní fotovoltaické panely

Výroba elektřiny i ohřev teplé vody v jednom

Klasické fotovoltaické panely vyrábí elektřinu, kterou můžeme využít v domě a přebytečnou energii prodat do sítě. Klasické fotovoltaické kolektory ohřívají vodu, kterou lze využít v kuchyni, v koupelně nebo k vytápění. A hybridní fotovoltaické panely spojují funkci obou do jednoho zařízení. Získanou tepelnou energii z panelů je v závislosti na podmínkách možné využít a snížit tak ekonomickou zátěž na provoz domu.

Princip funkce

Hybridní fotovoltaické panely disponují speciálně vyvinutým systémem měděných trubkových meandrů. Hybridní fotovoltaické články jsou chlazeny a panely se nepřehřívají.

Využití energetického potenciálu hybridních fotovoltaických panelů je obdobný jako u solárních kolektorů (např. pro předehřátí teplé vody, přímý ohřev teplé vody a v dalších technologických principech).

Výhody

 • vyšší produkcí elektrické energie oproti standardním fotovoltaickým panelům,
 • jsou chlazeny a nepřehřívají se.
Fotovoltaika

Dřevo

Dřevo je tradiční a cenově dostupný zdroj energie, který je dostupný v mnoha oblastech. Pelety jsou modernější formou paliva vyrobené z komprimovaných dřevěných pilin a odpadů. Jsou snadno skladovatelné, spalování je čisté a efektivní, což snižuje emise a zvyšuje účinnost topení.

dřevo

Peletové krby a kotle

Individuální, efektivní a ekologické řešení vytápění.

Pro milovníky pravého domácího krbu jsou peletové krby a kotle ideálním řešením. Nabízí inovativní elektronické řízení spalování, rozsáhlé možnosti programování a možnost kombinace s tepelnými čerpadly. Díky tomu přeměníte pelety na víc než jen domácí teplo. Díky tomu, že mají pelety vyšší energetickou hustotu než běžné dřevo, moderní peletové kotly a krby mají účinnost přesahující i 90 %.

Peletové krby

Peletové krby můžete umístit do téměř libovolné místnosti a díky modernímu designu skvěle zapadnou do každé domácnosti. Jsou výbornou volnou pro vytápění jednotlivých místností, pro vytápění celého domu je pak třeba instalovat silnější peletový kotel.

Peletové kotle

Peletové kotle slouží jako výměník tepla, který lze napojit na otopnou soustavu celého domu. Díky tomu můžete vytápět celý byt nebo dům a také ohřívat teplou vodu. Zpravidla jsou umístěny v technické místnosti (ve sklepě nebo v garáži) a jednou za několik dní je potřeba doplnit zásobník peletami.

Výhody

 • mají větší účinnost než klasické dřevo,
 • vybaveny pásovým dopravníkem, který pelety automaticky dávkuje,
 • vlastní diagnostická jednotka s mnoha bezpečenostními pojistkami,
 • termostat je napojen na domácí síť, přes kterou je ho možno ovládat a regulovat tak teplotu v domě,
 • po domě je možné rozvést vzduchovody a teplem vyhřívat více místností,
 • jako palivo mohou sloužit pelety, skořápky mandlí nebo olivové pecky.

Prohlédněte si katalog moderních a designových krbů i kotlů.

Krby a kotle na dřevo

Vytápění pro ty, kdo nedají dopustit na klasické topivo a zároveň chtějí být ekologičtí.

Naše inovativní kamna a krbové vložky jsou výborným řešením vytápění pro ty, kdo nedají dopustit na klasické topivo a zároveň chtějí být ekologičtí. Není třeba stavět krb, naše kamna na dřevo vám umožňují používat nejstarší zdroj energie na světě ale s vyšším výkonem a nižšími emisemi.

Hybridní řešení

Hybridní řešení můžete kombinovat výhody několika zdrojů energie uvedených výše a zvýšit tak efektivitu celého topně chladícího systému. 

hybrid

Hybridní tepelná čerpadla

Tento systém umožňuje chytře zpracovávat tepelnou energii ze vzduchu, země nebo fotovoltaických článků v závislosti na sezónních podmínkách a požadavcích

Hybridní tepelné čerpadlo umožňuje chytře zpracovávat tepelnou energii z obnovitelných zdrojů různých typů v závislosti na sezónních podmínkách a vašich požadavcích. Nabízíme několik výkonových provedení, které najdou své využití v širokém spektru budov.

Díky zkušenostem na vývoji inovativních technologií s firmou Copeland se naše tepelná čerpadla můžou pochlubit vysokým výkonem, nižší spotřebou elektrické energie a kompaktním řešením bez nutnosti zvlášť instalovaných akumulačních nádrží.

 • Naše tepelná čerpadla využívají kompresorů Copeland Scroll s technologií Inverter, která byla oceněna nejlepší technologií na NEW YORK AHR EXPO 2014.
 • Nejvyšší výtěžnost energie našeho systému mezi jednofázovými tepelnými čerpadly potvrdil AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY.
 • Patentovaná technologie HTR umožňuje současné vytápění/chlazení a ohřev TUV na teplotu až 70°C, bez jakéhokoliv elektrického dohřevu.

O účinnostech a dalších výhodách našeho systému se můžete přesvědčit v technickém listu.

Výhody

Je možné např. kombinovat energii získanou ze země s energií čerpanou ze vzduchu. Výhodou je možnost omezit počet geotermálních vrtů, nebo jejich hloubku. Je také ideálním řešením při nedostatku místa na pozemku pro plošný kolektor.

 • přináší větší nezávislost v podobě využití různých zdrojů energie (země, vzduch, slunce),
  • např. kombinace energie ze země s energií čerpanou ze vzduchu přináší výhodu možnosti omezení počtu geotermálních vrtů nebo jejich hloubky,
  • také je to ideální řešení při nedostatku místa na pozemku pro plošný kolektor.

Hybridní systém

Možnost chytře čerpat tepelnou energii ze vzduchu, země, či vody podle sezónních podmínek

Tento systém umožňuje chytře čerpat tepelnou energii ze vzduchu, země, či vody v závislosti na sezónních podmínkách a aktuální efektivitě čerpané energie.

Princip funkce

Principem hybridního systému je možnost výběru z několika zdrojů tepelné energie. Například je možné kombinovat Geotermální vrty s Venkovní vzduchovou jednotkou.  Výhodou je ekonomicky využitá geotermální i aerotermální  energie v různých ročních obdobích.
Hybridním systémem získáte možnost snížit počet geotermálních vrtů nebo jejich hloubku. Taktéž při nedostatku místa na pozemku pro plošný kolektor může sloužit vzduchová jednotka jako výkonová rezerva.

Plusem tohoto systému je také efektivnější regenerace zemského podloží. V létě je přebytková tepelná energie předávána zpět do země, odkud byla čerpána v zimních měsících.

Tyto systémy jsou propojeny s hybridním tepelným čerpadlem v technické místnosti domu.

Hybridní řešení

Kam dál?

Postaráme se o vás

Je na nás spolehnutí

Jsme na trhu přes 15 let a máme bohaté zkušenosti s malými i velkými projekty. Naši klienti jsou velké nadnárodní společnosti, firmy a jednotlivci. 

 • Vyřídíme za vás vše, od papírů až po realizaci
 • 95% realizací jsme nacenili téměř na korunu přesně
 • Díky bohatému seznamu dodavatelů vám najdeme to nejlepší řešení

Máte u nás kompletní servis

 1. Napište nám, jaké řešení by vás přesně zajímalo a jak vypadá budova.
 2. Spojíme se a zeptáme se vás na další důležité detaily. 
 3. Získáme od dodavatelů návrhy a cenové nabídky. 
 4. Doporučíme vám tu, která je v hodná přesně pro vaši lokalitu. 
 5. Pohlídáme realizaci přímo na místě, aby vše proběhlo podle plánu.
 6. I po skončení s vámi zůstaváme v kontaktu.

Odpovíte nám na 3 otázky?

Popište nám vaše řešení a my najdeme možnosti, jak uspořit.


Potřebujete poradit?

Řešíte kompletní systém vytápění nebo chlazení domu? Nebo jen jeho část? Dejte nám vědět, rádi vám pomůžeme a poradíme. Nezávazně.

Zákaznická linka

+420 777 409 900

Servis Geocore

[email protected]

Řekněte si o nezávaznou konzultaci ZDARMA

Nezávazná poptávka

Máte dotaz? Nechte nám kontakt, ozveme se vám

Ozveme se vám
Zavřít

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám


Zavřít

Řekněte si o nezávaznou konzultaci ZDARMA

Vyplňte nám kráký dotazník a my vám ukázeme, kde můžete ušetřit použitím moderních technologií.