E-shop
Nezávazná poptávkaKonfigurátor úsporných řešení

Tepelná čerpadla a geotermální energocentrály

 • Výroba TUV až do 70 °C
 • Možnost souběžného ohřevu vody pro topení, chlazení nebo bazén zároveň
 • Tichý provoz a minimální údržba

Proč zvolit tepelné čerpadlo?

V přírodě se vyskytuje mnoho energie z různých zdrojů, která je volně dostupná všem. A způsob jejího využití pro vytápění budov a ohřev TUV řeší právě tepelná čerpadla.

Tepelná čerpadla dokáží využít energii z přírodních zdrojů např. ze vzduchu, ze země nebo z vody. Od toho se odvíjí systémy tepelných čerpadel známé jako země/voda, vzduch/voda nebo voda/voda.

V naší nabídce najdete i hybridní tepelná čerpadla, která jsou ještě pokročilejší a dokážou tyto systémy vhodně a efektivně kombinovat.

Tepelná čerpadla

Na jakém principu fungují tepelná čerpadla?

Díky cyklu v tepelném čerpadle (komprese tekutiny s nízkou teplotou varu) převádí teplo z vnějšího zdroje (které berou energii ze slunce, vody, země či vzduchu) na vyšší teplotní úroveň, která je vhodná pro použití pro vytápění (resp. ohřev vody).

Tepelné čerpadlo pracuje s primárním a sekundárním okruhem.

 • Primární okruh je ten, který je v kontaktu s přírodou. O primárních okruzích pro tepelné čerpadla se můžete dozvědět více zde
 • Sekundární okruh je soustava koncových prvků, které slouží k topení nebo chlazení – radiátorů, podlahového vytápění, stropního sálavého systému ve vašem domě a mnoha dalších. O těch si můžete přečíst zde.

Komponenty tepelného čerpadla pracují tak, aby zajistily neustálý koloběh změny skupenství kapaliny (komprese a expanze), která má extrémně nízkou teplotu varu. Díky tomu neustále kondenzuje a vypařuje se, což zajistí výměnu energie. 

Samo čerpadlo pak potřebuje jen minimum elektrické energie na chod tohoto cyklu, proto ušetříte jak peníze, tak i životní prostředí.

Tepelná čerpadla

Jaké se nabízí typy teplených čerpadel?

Tepelná čerpadla využívají energii z obnovitelných zdrojů a jsou efektivním řešením pro vytápění i chlazení budov. Přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů.

Při výběru tepelného čerpadla z obnovitelných zdrojů je třeba zvážit několik klíčových faktorů, jako je velikost a izolace budovy, lokální klimatické podmínky, dostupnost přírodních zdrojů, technologickou úroveň a spolehlivost zařízení.

Rodinné domy - tepelná čerpadla

Typy tepelných čerpadel

Hybridní tepelná čerpadla

Tento systém umožňuje chytře zpracovávat tepelnou energii ze vzduchu, země nebo fotovoltaických článků v závislosti na sezónních podmínkách a požadavcích

Hybridní tepelné čerpadlo umožňuje chytře zpracovávat tepelnou energii z obnovitelných zdrojů různých typů v závislosti na sezónních podmínkách a vašich požadavcích. Nabízíme několik výkonových provedení, které najdou své využití v širokém spektru budov.

Díky zkušenostem na vývoji inovativních technologií s firmou Copeland se naše tepelná čerpadla můžou pochlubit vysokým výkonem, nižší spotřebou elektrické energie a kompaktním řešením bez nutnosti zvlášť instalovaných akumulačních nádrží.

 • Naše tepelná čerpadla využívají kompresorů Copeland Scroll s technologií Inverter, která byla oceněna nejlepší technologií na NEW YORK AHR EXPO 2014.
 • Nejvyšší výtěžnost energie našeho systému mezi jednofázovými tepelnými čerpadly potvrdil AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY.
 • Patentovaná technologie HTR umožňuje současné vytápění/chlazení a ohřev TUV na teplotu až 70°C, bez jakéhokoliv elektrického dohřevu.

O účinnostech a dalších výhodách našeho systému se můžete přesvědčit v technickém listu.

Výhody

Je možné např. kombinovat energii získanou ze země s energií čerpanou ze vzduchu. Výhodou je možnost omezit počet geotermálních vrtů, nebo jejich hloubku. Je také ideálním řešením při nedostatku místa na pozemku pro plošný kolektor.

 • přináší větší nezávislost v podobě využití různých zdrojů energie (země, vzduch, slunce),
  • např. kombinace energie ze země s energií čerpanou ze vzduchu přináší výhodu možnosti omezení počtu geotermálních vrtů nebo jejich hloubky,
  • také je to ideální řešení při nedostatku místa na pozemku pro plošný kolektor.

Vzduchové tepelné čerpadlo

Efektivní využití energie ze vzduchu na ohřev vytápění, chlazení nebo ohřev teplé vody.

Systém je výhodný především díky snadné instalaci a univerzálnosti. Naše “splitové” řešení je rozděleno na venkovní jednotku, která čerpá energii ze vzduchu a vnitřní jednotku umístěnou v technické místnosti domu, která tuto energii dále předává vodě. Díky tomu je výhodné z hlediska uchování podstatných komponentů tepelného čerpadla v interiéru a dosahuje tedy i delší životnosti.

V naší nabídce najdete zařízení, která efektivně využívají energii z obnovitelných zdrojů na ohřev teplé vody k jejímu přímému použití, nebo využití pro vytápění a chlazení prostor. Naše tepelná čerpadla vynikají moderní technologií a kompaktním provedením.

 • Naše tepelná čerpadla využívají kompresorů Copeland Scroll s technologií Inverter, která byla oceněna nejlepší technologií na NEW YORK AHR EXPO 2014.
 • Nejvyšší výtěžnost energie našeho systému mezi jednofázovými tepelnými čerpadly potvrdil AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY.
 • Patentovaná technologie HTR umožňuje současné vytápění/chlazení a ohřev TUV na teplotu až 70°C, bez jakéhokoliv elektrického dohřevu.

Výkon tepelného čerpadla se mění s teplotou venkovního vzduchu. O účinnostech našeho systému se můžete přesvědčit v technickém listu.

Venkovní jednotka AU 12

Dle možností může být tato jednotka umístěná na střeše, fasádě, nebo na pozemku budovy. V uzavřeném systému obíhá nemrznoucí kapalina, odpadají tím náklady na odbornou montáž a pravidelné revize chladiva.

 • Výhodou je střídmý design, který byl navržen tak, aby na sebe vizuálně neupozorňoval.
 • Vysokou účinnost zajišťuje ventilátor s řízenou rychlostí otáček.
 • Axiální ventilátor Ziehl-Abegg zajišťuje vysokou účinnost a tichý provoz s patentovanou technologií odmrazování, která zvyšuje koeficient sezónního výkonu.
 • Venkovní jednotku je možné zapojit bez použití chladiva díky hydraulickému zapojení.
 • Součástí je také ochrana pro provoz v extrémních povětrnostních podmínkách. To dokazuje i garantovaná funkčnost systému v teplotách -15°C.
 • AU 12 obsahuje také vestavěný systém pro hybridní použití jednotky (tj. kombinaci s dalším typem zdroje energie, např. ze země nebo slunce).
 • Je možné zapojit více jednotek do kaskády.

Vnitřní jednotka EcoGeo

Toto zařízení efektivně využívá energii z obnovitelných zdrojů na ohřev teplé vody k jejímu přímému použití, nebo využití pro vytápění a chlazení prostor.

 • Nabízíme několik výkonových provedení, které najdou své využití v širokém spektru budov.
 • Díky zkušenostem na vývoji inovativních technologií se naše tepelná čerpadla můžou pochlubit vysokým výkonem, nižší spotřebou elektrické energie a kompaktním řešením bez nutnosti zvlášť instalovaných akumulačních nádrží.
Vzduchová tepelná čerpadla

Plynové tepelné čerpadlo

Využití tepelné energie ze vzduchu k vytápění, chlazení nebo ohřevu teplé vody, kdy kKompresor je poháněn plynovým spalovacím motorem.

Tento systém využívá tepelnou energii čerpanou ze vzduchu k vytápění, chlazení nebo ohřevu teplé vody. Kompresor je poháněn plynovým spalovacím motorem.Ideální je pro komerční stavby, nebo průmyslové objekty. Výhodný je především díky úsporám na provozu a tím i rychlejší návratnost investice.

 • Kompaktní plynové tepelné čerpadlo je navrženo pro exteriérové umístění v blízkosti budovy.
 • Zpracovává nejen tepelnou energii získanou ze vzduchu, ale i odpadní teplo z motoru a spalin.
 • S plynovým tepelným čerpadlem je možné kombinovat vnitřní klimatizační jednotky.

Motor Toyota Aisin využívá Millerův cyklus, jehož předností je efektivnější spalování a nižší emise spalin. Splňuje tak požadavky na ekologičtější a ekonomický provoz budov.

Plynové tepelné čerpadlo umožňuje hospodárné využití zemního plynu, nebo LPG v provozních režimech pro vytápění nebo chlazení a současný ohřev teplé vody. Zařízení je také ideální zdroj tepla a chladu pro decentrální vzduchotechnické jednotky.

Výhody

Plynové tepelné čerpadlo umožňuje hospodárné využití zemního plynu, nebo LPG s konstantním výkonem, nezávisle na venkovní teplotě.

 • Základní výkonové řady v rozmezí 20– 85 kW.
 • Možnost sestavit libovolný výkon – výhoda decentralizace zdroje.
 • Možnost kombinace s hydroboxem pro zapojení FanCoils.
 • Vysoká funkčnost provozu, spolehlivost a tichý chod.
 • 2 až 4 kompresorová zařízení, výborná regulovatelnost výkonu.
 • Zařízení pracuje do -20°C bez poklesu výkonu.
 • Lze kombinovat s jakýmikoliv koncovými prvky.
 • Aplikace s přímým výparem nebo varianta s AWS hydroboxem.

Geotermální tepelné čerpadlo

Efektivní využití energie ze země na ohřev vytápění, chlazení nebo ohřev teplé vody.

Zařízení, které efektivně využívá energii z obnovitelných zdrojů na ohřev teplé vody k jejímu přímému použití, nebo využití pro vytápění a chlazení prostor.

Naše tepelná čerpadla vynikají moderní technologií a kompaktním provedením. Nabízíme několik výkonových provedení, které najdou své využití v širokém spektru budov.

Díky zkušenostem na vývoji inovativních technologií se naše tepelná čerpadla můžou pochlubit vysokým výkonem, nižší spotřebou elektrické energie a kompaktním řešením bez nutnosti zvlášť instalovaných akumulačních nádrží.

 • Naše tepelná čerpadla využívají kompresorů Copeland Scroll s technologií Inverter, která byla oceněna nejlepší technologií na NEW YORK AHR EXPO 2014.
 • Nejvyšší výtěžnost energie našeho systému mezi jednofázovými tepelnými čerpadly potvrdil AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY.
 • Patentovaná technologie HTR umožňuje současné vytápění/chlazení a ohřev TUV na teplotu až 70°C, bez jakéhokoliv elektrického dohřevu.

O účinnostech a dalších výhodách našeho systému se můžete přesvědčit v technickém listu.

Geotermální tepelná čerpadla

Geotermální energocentrály

Multifunkční systém, díky kterému můžete zároveň vytápět i chladit zároveň komerční nebo průmyslové budovy

Multifunkční systém na bázi tepelného čerpadla, který v sobě kombinuje agregáty pro chlazení i vytápění budov. Ideální je pro komerční stavby, nebo průmyslové objekty. Výhodný je především díky možnosti současného chlazení i vytápění a prostorovým i provozním úsporám.

Princip funkce

 • Kompaktní energocentrála je umístěná v technické místnosti budovy a zpracovává energii z obnovitelných zdrojů a dále tuto energii předává vodě.
 • Komponenty uvnitř energocentrály jsou vyrobeny z kvalitních ušlechtilých kovů a jsou vzájemně optimalizovány tak, aby splňovali požadavky na ekologický a ekonomický provoz budov.

Geotermální energocentrála GEOZENT

Energocentrála Geozent umožňuje hospodárné využití tepelné energie v různých provozních režimech:

 • vytápění,
 • chlazení,
 • současné chlazení i vytápění,
 • pasivní chlazení,
 • ohřev pitné vody.

Parametry

Energocentrály nabízíme v několika variantách s výkonem v rozmezí 30-1490 kW.

 • vysoká funkčnost provozu, spolehlivost a tichý chod
 • třístupňový vývod do 265 kW, vývod je solný roztok/voda a voda/voda,
 • plynulý vývod (50 – 100 %) od 265 kW,
 • pohodlné a modulární řízení (regulace),
 • k dispozici s ohřevem vody do 60 °C.
Uspora až 0 % energie
Výkon už od 0 kW
Minimálně 0 násobný výkon proti kotlům

Výhody našich tepelných čerpadel

Naše tepelná čerpadla ECOFOREST mají mnoho výrazných benefitů:
 • Nabízí mnoho kombinací instalací (tepelná čerpadla vzduchová, geotermální, hybridní).
 • Výroba TUV (teplé užitkové voda) je až do 70°C.
 • Díky vlastnímu softwaru je možná souběžná výroba topení/chlazení a TUV/bazén.
 • Mají zabudovanou invertovanou technologii, která umožňuje regulovat jeho výkon podle aktuální spotřeby nebo části roku). 
 • Umí kombinovat různé teplené zdroje včetně propojení s fotovoltaikou. 
 • K dispozici jsou čerpadla od 1 kW až do 1,5 mW.
 • Jsou komfortní a odolná.
 • S dálkovým ovládáním Easynet máte veškeré potřebné aktuální informace stále k dispozici.
 • Možnost chlazení je vestavěna ve všech řadách tepelných čerpadel ECOFOREST. 
 • Vyznačují se tichým provozem s minimální údržbou.
 • Výrobce je držitel řady ocenění za inovativní technologie.
Typy tepelných čerpadel ECOFORREST

Jak vypadají tepelná čerpadla v praxi?

Podívejte se na instalace tepelných čerpadel z minulých let, často v kombinaci se zdrojem energie.

Porovnání instalace tepelného čerpadla proti tradičním topným systémům

Následující srovnání odpovídá domu s tepelnou potřebou na vytápění 10 kW ve velkém městě. V závislosti na typu tepla, paliva a výkonu generátoru se spotřeba výrazně liší a naše TČ nabízí jedno z nejekologičtějších a nejekonomičtějších řešení.

Roční spotřeba energie (kWh)
Výkon (%)

Ideální zdroj energie? Ze země!

Naše planeta se mění v souvislosti s neustále více znečištěným životním prostředím. Přitom doslova pod našima nohama je uloženo neomezené množství energie, obnovitelné a zcela zdarma, které čeká na své využití. 

Použitím geotermálních tepelných čerpadel můžeme tuto energii zachytit a využít ji k vytápění našich domovů tím nejlevnějším způsobem a zároveň tím pomůžeme chránit naši planetu.

Geotermální tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla ECOFOREST

Geotermální tepelná čerpadla

Společnost GeoCore je výhradním dlouholetým distributorem tepelných čerpadel a dalších produktů společnosti ECOFOREST, která na trhu působí více než 50 let, přičemž výrobu tepelných čerpadel zahájila v roce 2012 první generací ecoGEO. K tepelným čerpadlům zcela automaticky nabízíme podporu ve všech fázích projektu od předprodeje až po poprodejní servis.

Poradíme vám jak nejlépe zkombinovat tepelná čerpadla a fotovoltaické panely díky naši patentované technologii. K tepelným čerpadlům nabízíme ekologická chladiva R290.

 • Nejúčinnější a nejlevnější obnovitelná energie.
 • Umožňuje ušetřit až 80 % na účtech za energii
 • Jediná instalace pro topeníteplou vodu a v létě klimatizaci.
Nabídka tepelných čerpadel

FAQ

 • Jaká je životnost tepelného čerpadla?

  Životnost tepelného čerpadla se obvykle pohybuje mezi 15 až 25 lety, v závislosti na typu čerpadla, kvalitě instalace, údržbě a provozních podmínkách. Tepelná čerpadla země-voda a voda-voda mají často delší životnost díky stabilnějším teplotním podmínkám, ze kterých čerpají energii.

  Dodržování doporučení výrobce a pravidelné servisní prohlídky mohou výrazně přispět k prodloužení životnosti tepelného čerpadla a jeho efektivnímu provozu.

 • Jak dlouho trvá instalace?

  Doba instalace tepelného čerpadla závisí na typu čerpadla, složitosti systému a podmínek na místě instalace. Obecně lze říci, že instalace tepelného čerpadla trvá od několika dnů až po několik týdnů.

  Kromě samotné instalace je třeba zohlednit čas na přípravu a plánování projektu, získání potřebných povolení a případné úpravy stávajícího vytápěcího systému.

 • Na jaké zdroje je možné tepelné čerpadlo napojit?

  Tepelná čerpadla mohou být napojena na různé obnovitelné zdroje energie, jehož volba na lokálních podmínkách, dostupnosti zdroje a specifických potřebách budovy:

  1. Půda (geotermální energie): Tepelná čerpadla země-voda využívají stabilní teploty pod povrchem země. Teplo je získáváno pomocí horizontálních nebo vertikálních kolektorů uložených v půdě. Tento systém je velmi efektivní, protože teplota podzemí je stabilnější než teplota vzduchu.
  2. Vzduch: Tepelná čerpadla vzduch-voda a vzduch-vzduch využívají teplo z venkovního vzduchu. Vzduch-voda čerpadla předávají teplo do vody, která pak ohřívá budovu nebo vodu v domácnosti. Vzduch-vzduch čerpadla předávají teplo přímo do vzduchu uvnitř budovy. 
  3. Podzemní nebo povrchová voda: Tepelná čerpadla voda-voda odebírají teplo z podzemních (podloží s dostatečným obsahem vody) nebo povrchových vod (řeky, rybníky, jezera a pod), která má konstantní teplotu po celý rok. 
 • Jak probíhá údržba tepelného čerpadla?

  Údržba tepelného čerpadla je klíčová pro jeho dlouhodobý a efektivní provoz. Správná údržba může prodloužit životnost zařízení a zajistit, že bude fungovat s maximální účinností. K tomu vám mohou významně přispět:

  1. Pravidelné kontroly, ať už vizuální (poškození, koroze, úniky a podobně) nebo monitorování čerpadla. 

  2. Čištění vzduchových filtrů, ideálně každé 1-3 měsíce, aby se zajistila správná cirkulace, a výparníku a kondenzátoru, který je třeba pravidelně čistit od nečistot nečistot, listí a jiných překážek.

  3. Kontrola chladiva, ať už úrovně hladiny nebo úninky.

  4. Elektrické komponenty, kdy je potřeba kontrolovat elektrické spoje a kontakty a hledat opotřebení nebo korozi. Všechny spoje by měly být pevné a bezpečné. Všechny řídící systémy a termostaty musí také fungovat správně. 

  5. Profesionální servis, který zahrnuje každoroční servisní prohlídku kvalifikovaným technikem. Ten zkontroluje celý systém, provede potřebné úpravy a zajistí, že všechny komponenty fungují optimálně.

Proč do toho jít s námi?

Je na nás spolehnutí

Jsme na trhu přes 15 let a máme bohaté zkušenosti s malými i velkými projekty. Naši klienti jsou velké nadnárodní společnosti, firmy a jednotlivci. 

 • Vyřídíme za vás vše, od papírů až po realizaci
 • Díky bohatému seznamu dodavatelů vám najdeme to nejlepší řešení

Máte u nás kompletní servis

 1. Napište nám, jaké řešení by vás přesně zajímalo a jak vypadá budova.
 2. Spojíme se a zeptáme se vás na další důležité detaily. 
 3. Získáme od dodavatelů návrhy a cenové nabídky. 
 4. Doporučíme vám tu, která je v hodná přesně pro vaši lokalitu. 
 5. Pohlídáme realizaci přímo na místě, aby vše proběhlo podle plánu.
 6. I po skončení zůstaneme v kontaktu.

Dejte nám vědět, ozveme se vám zpět:

[email protected]+420 777 409 900
Zavřít

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám


Zavřít

Řekněte si o nezávaznou konzultaci ZDARMA

Vyplňte nám kráký dotazník a my vám ukázeme, kde můžete ušetřit použitím moderních technologií.