Eshop
Nezávazná poptávkaKonfigurátor úsporných řešení

Ion Polarization System (IPS)

 • Účinná prevence a redukce existujícího vodního kamene
 • S anti-korozivním efektem

Problematika vodního kamene

Voda splňující vysoké nároky na kvalitu pro pití, vaření a umývání je taková, která má dostatek minerálů. Množství minerálů má však zároveň vliv na vyšší tvrdost vody, které s sebou přináší usazování vodního kamene v rozvodech pitné i užitkové vody i v koncových zařízeních a příslušenství.

Jak vzniká vodní kámen?

Výskyt vodního kamene se zvyšuje při použití středně tvrdé, tvrdé a velmi tvrdé vody, kdy teplá voda ještě více napomáhá k jeho tvorbě.

Tvrdost vody závisí na obsahu minerálů, zejména vápníku a hořčíku. Když se tato voda zahřívá nebo se odpařuje, minerály se vysráží a vytvoří pevné usazeniny na povrchu potrubí, topných těles nebo spotřebičů. Výsledkem tohoto srážení minerálů je vodní kámen.

Kde nejčastěji vodní kámen vzniká?

 • Rozvody pitné vody
 • Rozvody teplé užitkové vody (TUV) včetně cirkulačních obvodů
 • Sanitární vybavení
 • Topné a výměníkové soustavy
 • Klimatizace
 • Domácí spotřebiče a „bílá technika“

Jaký je dopad vodního kamene?

 • Nižší průtok, účinnost
 • Pomalejší ohřev
 • Poškození topných prvků
 • Snížení tlaku
 • Kratší životnost
 • Častější a dražší servis
Vodní kámen

Chemický proces vzniku

Tvrdá voda obsahuje rozpuštěné ionty vápníku Ca2+ a hydrogenuhličitany HCO3. Když se tato tvrdá voda začne zahřívat, dochází k chemické reakci:

Ca2+ + 2HCO3 → CaCO3 + CO2 + H2O

 1. Tvrdá voda obsahuje rozpuštěné ionty vápníku (Ca2+) a hydrogenuhličitany (hydrogenuhličitany (HCO), oba rozpustné ve vodě.
 2. Když se tato tvrdá voda začne zahřívat, dochází k chemické reakci, kdy se hydrogenuhličitanový iont (HCO3) rozkládá na uhličitanový iont (CO3), oxid uhličitý (CO2) a vodu (H2O).
 3. Uhličitanový iont (CO3) pak reaguje ionty vápníku (Ca2+) obsaženými ve vodě, a vzniká tak uhličitan vápenatý (CaCO3). Protože ale není rozpustný ve vodě, usazuje se na povrchu v podobě vodního kamene.

Vliv tvorby vodního kamene na spotřebu

V zařízení pro ohřev vody narůstá vodní kámen exponenciálně s rostoucí teplotou. Při ročním průtoku vody s průměrnou tvrdostí dodávané vodárenskými společnostmi, naroste vodní kámen na cca 1 mm za rok. Přičemž již 3 mm vrstva vodního kamene snižuje účinnost tepelných zařízení o 20 %. Stejně silná vrstva na spirále elektrického boileru potřebuje až o pětinu více elektrické energie na ohřev vody.

Pokud je denní spotřeba 80 litrů, potřebná elektrická energie pro ohřev vody v boileru o obsahu 80 litrů je 2 kWh a doba ohřevu je 2,5 hodiny. Denní spotřeba elektrické energie je 5 kWh za předpokladu, že spirály nejsou pokryty vápencem. To znamená, že měsíční spotřeba elektrické energie je 150 kW. Bude-li však na topné spirále 3 mm vrstva vodního kamene, navýší se měsíční spotřeba na 180 kW.

Spirála průtokového ohřívače bez ochrany

Spirála průtokového ohřívače – po 6 měsících bez úpravy vody (nahoře), nová (dole).

Jak ovlivňovat tvorbu vodního kamene?

 • Mechanické metody – odírání vodního kamene
 • Chemické metody – rozpouštění vhodnými chemikáliemi, kyselinami (například kyselina citronová, kyselina chlorovodíková apod.)
 • Fyzikální metody – magnetická úprava, galvanická úprava (+ v případě IPS něco navíc)

Dopady vodního kamene v domácnosti

 • Snižování životnosti rozvodů vody a zařízení včetně těch koncových (pračka, myčka apod.),
 • snižování účinnosti,
 • růst nákladů na provoz i údržbu.

Jak na úpravu vody bez námahy a chemikálií?

Fyzikální úprava vody je to pravé!

Jaká je podstata fyzikální úpravy vody?

Fyzikální úprava vody spočívá v působení magnetického a galvanického pole na krystalky minerálů, které jsou obsažené ve vodě, hlavně uhličitanové ionty (CO3) a ionty vápníku (Ca2+). Ty spolu za normálních okolnosti reagují a vytváří uhličitan vápenatý, který se usazuje na povrchu. 

Když se však voda vystaví tomuto magnetickému a galvanickému poli, dojde k deformaci krystalické mřížky uhličitanu vápenatého (CaCO₃) a tyto minerály ztrácí schopnost tvořit pevné usazeniny (vodní kámen).

Tento postup je účinný a ekologický, protože nevyžaduje použití chemikálií ani elektrické energie a může významně prodloužit životnost zařízení i potrubí, která přichází do styku s tvrdou vodou.

 • ekologický, šetrný a zdravotně nezávadný
 • zabraňuje vzniku pevných krystalků ve vodě
 • bez napájení, baterií, chemikálií nebo filtrů
IPS flow

Ion Polarization System

IPS chrání vaše potrubí a všechny výrobky jimiž voda protéká před hromaděním vodního kamene a udržuje je v efektivní provozu. Používá patentovanou soustavu elektrod Turbulent Galvanic Polarization (TGP®) na narušení tvorby krystalů vodního kamene z ohřívačů vody, potrubí, vodovodních baterií, sprch a všech zařízení, kterými protéká voda, s certifikovanou účinností až 76 %. Při srovnávacích testech byl IPS čtyřikrát účinnější než vedoucí elektronická zařízení pro odstraňování vodního kamene. IPS se snadno instaluje a nevyžaduje údržbu, předpokládaná životnost je 10 let.

KalyXX instalace

Vlastnosti IPS

 • Prodlužuje životnost a účinnost všech výrobků jimiž protéká voda, včetně nových a stávajících ohřívačů vody.
 • Snižuje a zabraňuje hromadění vodního kamene o 76,3%.
 • Snadno se instaluje a nevyžaduje údržbu.
 • Na vnitřní nebo venkovní použití.
 • Není potřeba žádný externí zdroj energie.
 • Šetrné k životnímu prostředí, bez chemikálií.
 • Neovlivňuje tlak vody.
 • Snadno se přizpůsobí PEX a jiným typům potrubí.
 • Předpokládaná životnost 10 let.

Technické údaje

 • Připojení: Vnitřní závit NPT/G x Vnitřní závit NPT/G
 • Patentovaná soustava elektrod
 • Maximální průtok: až 4 m3/h (v závislosti na modelu)
 • Materiál těla: nerezová ocel
 • Typ potrubí: měděné, CPVC, PVC, PEX
 • Maximální tlakové ztráty: 43 Pa – 692 Pa (v závislosti na modelu)
 • Provozní teplota (na vstupu): 0 °C až 95 °C
  (Optimální teplota pro dosažení maximální účinnosti Min/Max (na vstupu): 0 °C až 60 °C)
ModelÚčinnostPatentovánoVhodné pro pitnou voduAntibakteriální
IPS KalyxX RedLine76%AnoAnoNe
IPS KalyxX Blue Line76%AnoAnoAno
IPS KalyxX Industry RedLine76%AnoAnoNe
IPS KalyxX Industry BlueLine76%AnoAnoAno

Proč pořizovat IPS?

 • Mění tvrdý kalcit na měkký a neškodný aragonit.
 • Pracuje s jakýmkoliv typem ohřívače vody.
 • Eliminuje potřebu odstranění vodního kamene z nádrže
  ohřívače.
 • Neomezuje tlak vody v domácnosti.
 • Snadno se instaluje a nevyžaduje údržbu.

 

 • Připojuje se přímo na potrubí z mědi, CPVC nebo PVC.
 • Ochraňuje vaši domácnost před negativními účinky vodního kamene.
 • Snadno se přizpůsobí PEX a jiným typem potrubí.
 • Šetrné k životnímu prostředí a bez chemikálií.
 • Nevyžaduje žádný zdroj energie.
 • Certifikován pro dlouhodobý kontakt s pitnou vodou.
až o 0 %
méně vodního kamene
0 let
předpokl. životnost
0 % úspora
elektrické energie

Varianty produktů

IPS KalyxX RedLine/BlueLine

Snižuje tvorbu vodního kamene na vodovodních prvcích (potrubí, ventily, kohoutky, sprchové hlavice, ohřívače vody pro domácnost) s účinností 76%.

Vhodný pro studenou (pitnou) vodu a teplou vodu. Má certifikát NRL pro přímý stálý kontakt s pitnou vodou, dokonce každá část IPS je vyrobena z materiálu vhodného pro kontakt s pitnou vodou.

Varianta Blueline navíc obsahuje postříbřené komponenty pro zabránění růstu bakterií.

IPS RedLineIPS BlueLine
KalyXx industry BlueLineKalyXx industry RedLine

IPS KalyxX Industry RedLine/BlueLine

Použití IPS Industry je efektivní a vhodné v jakémkoliv provozu na tekoucí vodu – umývací linky, restaurace, jídelny, pekárny, prádelny, kadeřnictví, čistírny, bazény, mlékárny, pivovary, lihovary, zahradnictví, zavlažovací systémy a další. Funguje také spolehlivě ve výměnících tepla, vodních systémech, bojlerech, kondenzátorech, generátorech, topných systémech, kompresorových místnostech, chladicích a klimatizačních zařízeních.

 • Řešení pro bytové domy a budovy s vyšším hodinovým průtokem.
 • Vhodný pro přímý okruh tepelného čerpadla voda – voda s vysokým výkonem, pro stabilizaci čističe odpadní vody na hodnotách garantovaných výrobcem.
 • Instalace u vstupu do budovy.
 • Potrubí na přívod studené vody pro ústřední topení na předávacích stanicích a kotelnách.
 • Zabraňuje usazování vodního kamene u deskových výměníků tepla.
 • Stabilizace bodové koroze akumulačních ohřívačů.
 •  

IPS v praxi

IPS - voltáž galvanických buněk

FAQ

 • Jaký je rozdíl mezi BlueLine and RedLine?

  Oba fungují stejně. Na rozdíl od RedLine má BlueLine uvnitř stříbrné elektrody, které poskytují antibakteriální účinek (snížení e-coli) až o 40 %.

 • Jak mohu měřit účinnost IPS?

  Protože IPS nedělá vodu měkčí a nepřidává do vody nic, je velmi těžké něco změřit. Existují speciální oficiální testy, kde změříte množství vodního kamene na topných tělesech z ohřívačů vody a porovnáte jej s neošetřenou vodou. Tyto testy trvají nejméně 3 týdny. Udělali jsme je mnohokrát a testy IAPMO prokázali, že naše výrobky jsou účinné až 76 %.

 • Jak dlouho se kalcit mění na aragonit?

  Velmi záleží na druhu vody, ale obecně to trvá 2-3 dny.

 • Pokud nainstaluji dva IPS na jedno potrubí, zvýší se účinek?

  Ano, efekt bude lepší. Z našich testů víme, že účinnost vzroste o několik procent, takže se bude pohybovat kolem 80 – 90 %.

 • Jaká je záruka IPS?

  To se v jednotlivých zemích velmi liší. Například náš zákazník v USA poskytuje záruku 12 let. Jsme si jisti, že náš IPS bude fungovat bez údržby minimálně 10 let.

 • Který filtr by měl být použit společně s IPS?

  Jen standardní filtr na odstraňování částic s patronou 50 až 10 mikronů.

Proč do toho jít s námi?

Je na nás spolehnutí

Jsme na trhu přes 15 let a máme bohaté zkušenosti s malými i velkými projekty. Naši klienti jsou velké nadnárodní společnosti, firmy a jednotlivci. 

 • Vyřídíme za vás vše, od papírů až po realizaci
 • Díky bohatému seznamu dodavatelů vám najdeme to nejlepší řešení

Máte u nás kompletní servis

 1. Napište nám, jaké řešení by vás přesně zajímalo a jak vypadá budova.
 2. Spojíme se a zeptáme se vás na další důležité detaily. 
 3. Získáme od dodavatelů návrhy a cenové nabídky. 
 4. Doporučíme vám tu, která je v hodná přesně pro vaši lokalitu. 
 5. Pohlídáme realizaci přímo na místě, aby vše proběhlo podle plánu.
 6. I po skončení zůstaneme v kontaktu.

Potřebujete poradit?

Řešíte kompletní systém vytápění nebo chlazení domu? Nebo jen jeho část? Dejte nám vědět, rádi vám pomůžeme a poradíme. Nezávazně.

Zákaznická linka

+420 777 409 900

Servis Geocore

[email protected]

Řekněte si o nezávaznou konzultaci ZDARMA

Nezávazná poptávka

Máte dotaz? Nechte nám kontakt, ozveme se vám

Ozveme se vám
Zavřít

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám


Zavřít

Řekněte si o nezávaznou konzultaci ZDARMA

Vyplňte nám kráký dotazník a my vám ukázeme, kde můžete ušetřit použitím moderních technologií.