Category Archives: Nezařazené

Jak připravit domov na zimu

Připravte svůj domov na zimu

Teplé letní dny jsou nenávratně za námi a zima čeká za rohem. Listopad je ideální období pro přípravu našeho domova na chladné období a my jsme pro vás připravili několik tipů pro komfortnější a energeticky úspornější domov.

Zkontrolujte svůj kotel, kamna nebo tepelné čerpadlo

Před zimní sezónou je důležité zkontrolovat váš kotel či kamna, abyste se ujistili, že správně fungují – nejlépe od autorizovaného servisu, který vám zařízení rovněž vyčistí. Vhodná je rovněž kontrola detektorů kouře a oxidu uhelnatého. Kontrolu byste měli učinit i v přpadě, že využíváte tepelné čerpadlo. komfortnější a energeticky úspornější domov.

Pečujte o radiátory

Někdy na ně zapomínáme, ale to je chyba. Radiátory je třeba pravidelně odvzdušnit, abyste odstranili případné vzduchové bubliny. To jim pomůže fungovat efektivněji. Je rovněž důležité odstranit usazený prach a nečistoty, který se přes letní měsíce částečně rozloží a při zatopení vás může nemile překvapit nepříjemný pach. Usazené plísně a mikroby mohou být také příčinou dýchacích potíží nebo zhoršení alergií.

Zkontrolujte stav domu

Prospěšná je kontrola stavu vnějších stěn a střechy vašeho domova, zda nejsou praskliny nebo díry, které je třeba vyplnit. Pomůžete tak udržet teplý vzduch uvnitř a studený venku. Ujistěte se, že dům je dobře zaizolován. Utěsněte či zaizolujte případné mezery kolem dveří a oken.

Nastavte vhodně termostat

V zimě je důležité pečlivě nastavit termostat pro udržení příjemné teploty v domácnosti s ohledem na její užívání. Podle směrnic Evropské unie je komfortní teplota domova mezi 20 a 22 °C. Tato teplota je ideální jak z hlediska komfortu tak z hlediska ekonomického.

I barvy mohou přispět k příjemnému vnímání tepla

Oblečte svůj domov barevně. Sluneční paprsky jsou v zimě vzácné, a proto doporučujeme vyzdobit váš domov teplými, tlumenými tóny, jako je oranžová, zelená, červená nebo žlutá. Doporučujeme také pokrýt podlahy koberci, fungujícími jako izolace. Zahřát pomůže i vhodné pohodlné oblečení.

Pokud zjistíte, že i přes všechna výše zmíněná opatření je váš domov stále velmi chladný, doporučujeme vám vyměnit váš topný systém za efektivnější. Inspirovat se můžete na našich stránkách a zvolit takový, který nejlépe vyhoví vašim potřebám.

Revoluce v energiích – hybridní řešení

Revoluce v energiích - hybridní řešení

Současná situace

Počet instalací fotovoltaických zařízení  na výrobu energie obnovitelným způsobem celosvětově významně stoupá. Není divu, jedná se o technologii s obrovským potenciálem, se sluncem jako hlavním zdrojem, jehož sílu je nutno využít.

Hlavním omezením je v současné době to, že obecně se denní doba, kdy se elektřiny pomocí fotovoltaických panelů vyrobí nejvíce, neshoduje s dobou, kdy je po ní nejvyšší poptávka, jak je vidět na grafu.

To obecně znamená, že během dopoledne, odpoledne a večer není fotovoltaická výroba dostatečná k pokrytí poptávky po elektřině, a na druhou stranu během poledne se vyrobí více elektřiny, než v tu dobu investor potřebuje, a tím dochází k tvorbě přebytků.

Aby bylo možné co nejlépe využít fotovoltaický systém, je nezbytné vzniklé přebytky ukládat  tak, aby byly k dispozici v nejvíce potřebnou dobu.

Jaké je tradiční řešení?

V současné době se přebytky skladují prostřednictvím akumulátorů.

Takové řešení má ale řadu nevýhod:

  • vysoké náklady
  • omezený výkon
  • omezenou životnost
  • kontaminanty
1
2

Da se však energie ukládat jinak?

ecoGEO+ a ecoAIR+: cesta k budovám s nulovou spotřebou energie

 

Vyvinuli jsme technologii, která nám umožňuje kombinovat oba obnovitelné zdroje energie, tedy tepelná čerpadla a fotovoltaická zařízení, v jedinečném a mnohem větším výkonu.

A co je nejdůležitější, svým zákazníkům takové řešení poskytujeme bez jakýchkoliv dodatečných nákladů, je standardní součástí všech tepelných čerpadel ecoGEO+ a ecoAIR+.

3
4
5

Co umíme?

Klíčem je přeměna přebytků z fotovoltaických zařízení na tepelnou energii, jejíž akumulace je mnohem jednodušší a levnější, protože vyžaduje pouze objem vody. Tedy něco, co již v našich domovech máme (v nádržích TUV, podlahovém vytápění, akumulačních nádržích, bazénech apod.).

Když dojde k vygenerování přebytku z fotovoltaiky, čerpadla zvyšují svůj výkon (díky invertorové technologii všech našich tepelných čerpadel, tj. schopnosti kompresorů modulovat svůj výkon), vzniklý přebytek absorbují a přeměňují ho na tepelnou energii, vhodnou jak pro chlazení, tak pro vytápění.

Tímto způsobem se mnohem více přiblížíme k rovnováze mezi vygenerovanou a potřebnou energií v našich domovech.

Jak to děláme?

Automatická změna nastavených hodnot všech tepelných požadavků instalace při přebytku energie získané fotovoltaikou, tj. přepnutí ze základních teplotních hodnot na dříve nakonfigurované přebytkové teplotní hodnoty.

Jednou z klíčových vlastností technologie našich tepelných čerpadel je, že díky všem svým letitým zkušenostem se správou a vývojem softwaru a řídicích strategií pro kompresory s proměnným výkonem (invertorová technologie), se v našem případě v situaci fotovoltaického přebytku nikdy nespotřebovává elektřina z elektrické sítě.

Výkon kompresoru se zvyšuje a přizpůsobuje se tomuto přebytku, aniž by jej překračoval. Pokud dostupná přebytečná elektrická energie nestačí například k dosažení 60°C v TUV, zůstane na 50°C, 55°C  atd., ale vždy garantuje, že ze sítě nebude odebírána žádná elektrická energie, a to je velký rozdíl oproti podobným systémům.

Ale to není všechno...

Přestože je regulace přebytku (net zero balance) jednou z nejvýraznějších vlastností hybridizace tepelných čerpadel s fotovoltaickými systémy, existují i další velmi důležité vlastnosti, které potvrzují, že řady eco GEO a eco AIR jsou jedinečné:

 

NASTAVTE SI LIMIT

Je možné nastavit limit na spotřebovanou elektrickou energii. Pokud se celková úroveň spotřeby energie domu blíží této hranici, tepelné čerpadlo sníží spotřebu energie (invertorová technologie), aby ji nepřekročilo.

To je velmi důležité, protože to umožňuje sjednat si nižší smluvní tarif za odběr elektřiny a tedy významné dlouhodobé úspory na našich účtech za elektřinu.

 

MĚJTE SVŮJ TARIF POD KONTROLOU

Naše tepelná čerpadla umožňují individuální nastavení tarifu elektřiny ve špičce a mimo špičku pro letní a zimní období. Čerpadla vyrobí více energie, když je elektřina levnější, a sníží spotřebu, když je dražší. To umožňuje další významnou úsporu účtů za elektřinu.

E-SYSTEM: Nejlepší instalace v nejmenším prostoru

E-system je navržen tak, aby umožňoval propojení mezi tepelným čerpadlem a fotovoltaickým systémem tím nejpokročilejším a nejefektivnějším, ale rovněž také co nejkompaktnějším způsobem.

E-system je v kombinaci s tepelným čerpadlem přidanou technologií se všemi výhodami a funkcemi popsanými výše, ale také s fotovoltaickým střídačem a dokonce s 1 až 5 akumulačními bateriemi, které mohou fungovat jako doplněk pro ukládání tepla dosaženého tepelným čerpadlem.

Pro situaci kdy výroba elektřiny klesne, je energie uložená v bateriích nadále schopna pokrýt elektrickou spotřebu domácnosti. Jeho modularita navíc umožňuje kdykoli rozšířit kapacitu úložiště velmi jednoduchou instalací.

8

Technologicky vyspělý klimatizační systém na ploše o málo větší než pár čtverečních metrů.

Pro všechny typy instalací

Pokud chcete, aby byla vaše instalace jedinečná, efektivní a ekonomická, předběhněte budoucnost kombinací tepelného čerpadla s fotovoltaickými panely od nás a staňte se vlastníky své vlastní energie. Ať již vás zajímají  instalace s tepelnými nároky jen pár kW až po ty, které vyžadují několik stovek kW.

Rodinné domy

Průmyslové stavby

Komerční budovy

Jak to celé funguje? Podívejte se na přiložené video

Vzduchové

Naše vzduchové clony zachránily Fidorku

Naše vzduchové clony zachránily Fidorku

Víte, že v České republice má jednu ze svých výroben globální firma Mondelēz International? Dokázali byste si vzpomenout, které sladkosti tento gigant vyrábí? Divili byste se, ale jsou mezi nimi, jak naše oblíbené nostalgické sladkosti z dob minulých, tak i cukrovinky, které s oblibou baští naši potomci. Tak například jsou mezi nimi již zmíněné Fidorky, nezbytná výbava každého výletu, Horalka, ale také třeba sušenky Oreo, Milka čokolády nebo sladkosti Cadbury. Méně známým faktem zůstává, že k tomu, aby se všechny zmíněné dobroty dostaly k vám v té nejvyšší kvalitě, je nejdříve zapotřebí perfektních podmínek právě ve výrobě.

Nejmodernější výrobna sušenek v Evropě

Firma Mondelēz International investovala více než čtyři miliardy korun do své výrobní továrny v Opavě. Díky výstavbě nové haly a významných investic do původních výrobních prostor se v posledních čtyřech letech továrna stala největším a zároveň nejmodernějším místem výroby sušenek společnosti Mondelēz International v Evropě. Kromě toho, že se na opavsku zvýšil počet pracovních míst, je společnost i pozitivním příkladem toho, jak by měl ve 21. století vypadat moderní dodavatelský řetězec, který je méně složitý, více flexibilní a zároveň efektivní z hlediska nákladů, jak okomentoval investici Daniel Myers, výkonný viceprezident pro integrovaný dodavatelský řetězec.

Na ekologii se nezapomnělo

Předním světový výrobce čokolád a sušenek při výstavbě nové výrobní haly dbal také na ekologické hledisko. Továrna je držitelem mezinárodně uznávané certifikace LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pro šetrné budovy, jejich konstrukci, provoz a správu. Udržitelný rozvoj se týká jak vybraných dodávaných surovin, tak i výrobny jako takové. Například známé sušenky Oreo využívají kakao z globálního projektu Cocoa Life, který je zaštítěný společností Mondelēz International, a je zaměřen na udržitelné pěstování kakaa. Prostřednictvím vlastních programů pro udržitelné zemědělství společnost Mondelēz International zajišťuje, že použité suroviny jsou nejvyšší kvality a zároveň pěstovány v prosperujících zemědělských komunitách. (zdroj: mynewsdesk.com)

GeoCore dodal speciální vzduchové clony

GeoCore při optimalizaci logistického procesu navrhl řešení, které surovinám, ze kterých se vyrábí všechny již zmíněné i opomenuté produkty, dostalo těch nejlepších podmínek ke skladování a čerstvosti. Do výrobny jsme dodali naše speciální vzduchové dveřní clony, které účinně zamezí vniku nežádoucí vlhkosti a díky tomu zůstanou kakaové boby, pšenice a další potřebné základní suroviny v suchu. Kromě toho, že clony udržují ve skladu surovin Mondeléz požadovanou úroveň vlhkosti a teploty, na jiných specializovaných pracovištích napomáhají clony např. zamezení vniku prachu nebo polétavého hmyzu. Clony instalované u logistických otvorů nevyužívají ohřevu vzduchu, protože díky patentované technologii  clona otvor zcela uzavře a nevzniká tak žádná tepelná ztráta objektu, která by byla potřeba dohřívat. Naše vzduchové clony jsou tak jediné na trhu, které mají investiční návratnost.

Komfort pro zaměstnance a optimalizace tepelných ztrát

Neposledním benefitem zařízení je, že zaměstnanci nemusí být vystaveni neustálému průvanu a proudění studeného vzduchu, který při práci ohrožuje jejich zdraví a do značné míry eliminuje pracovní neschopnost. Clony navrhujeme na míru každému provozu. Jak pro speciální průmyslové aplikace tak pro běžnou optimalizaci tepelných ztrát. Clony jsou vhodné jak pro vstupy, vjezdy z venkovního prostředí, tak i jako vstupy mezi zónami s různou kvalitou prostředí. Více se o systému dočtete zde.


Další články v magazínu

Newsletter

Chcete dostávat novinky jako první? Zanechte nám zde váš email a dostávejte náš newsletter.