Ceny již od 1625,- Kč/m²

Rádi vám navrhneme řešení vytápění a chlazení na míru.

SÁLÁNÍ JAKO PŘIROZENÁ TEPELNÁ ENERGIE

Komfortní vnitřní klima by se dalo charakterizovat příjemnou vnitřní teplotou bez pocitu průvanu. Jednoduše řečeno je pro vás pobyt v dané místnosti pohodlný, ať již jste v kanceláři, konferenční místnosti, sportovní hale či například hotelovém pokoji. A právě takový pocit vám sálavé topení dokáže navodit. Co si ale vlastně pod pojmem sálání máme představit. Sálavé vytápění (záření) je velmi přirozený způsob předávání tepelné energie. Pro lidské oko je takové záření neviditelné, neboť se pohybuje v infračervené části světelného spektra. Přesto ho člověk vnímá, a to v podobě tepla.

Intenzita záření je závislá na povrchové teplotě zdroje. Čím vyšší teplota zdroje je, tím je záření intenzivnější a současně získává i větší dosah. Při dosažení dostatečně vysoké intenzity se záření dokonce přesouvá do – pro člověka – viditelné části infračerveného spektra a zdroj energie začne svítit. Typickým příkladem je žárovka, která jednak slouží jako zdroj světla, ale zároveň vyzařuje teplo.

Topné systémy fungující na principu sálání dokáží právě neviditelnou část infračerveného spektra velice efektivně využít, a to i u místností s výškou až 30 metrů. Mají poměrně vysokou povrchovou teplotu, díky které vyzařují teplo procházející vzduchem až k pevným předmětům v místnosti, ale i na povrch lidského těla. Povrch těchto předmětů se poté přirozeně, a hlavně rovnoměrněji ohřívá při výrazně nižší spotřebě energie.

HLAVNÍ BENEFITY TOPNĚ CHLADÍCÍCH STROPŮ

Design a funkčnost

 • Garantovaná funkčnost 50 let
 • Vysoké topné a chladící výkony
 • Atraktivní design pro široká architektonická využití
 • Snadná montáž
 • Možnost nastavení požadované teploty zvlášť v jednotlivých místnostech
 • Možná integrace osvětlení, vzduchotechniky, čidel, reproduktorů apod.
 • Výborné akustické vlastnosti při volbě perforace
 • Chladící výkon od 45 až do 350 W/m²
 • Topný výkon od 50 až do 140 W/m²
 • Okamžitě vnímaný tepelný nebo chladící účinek – rychlá reakční doba od 2,5 minut
 • Rovnoměrně rozložené teplo v celém prostoru a po celé výšce budovy
 • Ideální kombinovat s obnovitelnými zdroji energie např. s tepelným čerpadlem
 • Lze kombinovat s dalšími vzduchotechnickými prvky
 • Ve srovnání s podlahovým nebo stěnovým vytápěním může stropní vytápění nerušeně vydávat teplo a není blokováno tlustými koberci nebo velkými kusy nábytku.

Zdraví a komfort

 • Žádné víření prachu – minimální šíření bakterií a virů, výhoda pro alergiky
 • Naprosto tichý provoz a chlazení bez průvanu
 • Během chlazení nedochází k vysoušení vzduchu, jak je tomu v případě klasické klimatizace

Náklady

 • Možnost úspory provozních nákladů až 45 %
 • Rychlá návratnost počáteční investice (2,5-3,5 roku)
 • Žádné další náklady na elektřinu, opravy, údržbu, revize
 • Nízké provozní náklady. Pro vytápění vám bude stačit ohřívat vodu pouze na 30 °C, což je významně méně než například u klasických radiátorů, kde teplota vody dosahuje obvykle 55 °C. V létě pro chlazení zase není nutno ochlazovat vodu příliš, pro komfortní vychlazení vystačí teplota 18 °C, u klasických klimatizací to přitom bývá 7 °C.

MATERIÁL

Stropní sálavé systémy je možné pořídit v několika materiálových variantách. Materiálové varianty nebo také teplosměnné plochy, které ve vašem interiéru slouží jako výměník energie pro vytápění nebo chlazení tím, že sálají buď teplo nebo chlad, mají díky své odlišnosti různé výkonové vlastnosti a tepelnou vodivost. Než se tak pustíte do výběru topně chladícího systému, zvažte, do kterého materiálu bude investice nejvýhodnější. Pro srovnání jsme vybrali ty nejčastější, na které se nás zákazníci ptají. Je to systém vyrobený z plastu, z mědi a hliníku, anebo karbonový (uhlíkový) systém. Kromě společných výhod všech, jako je neviditelnost systémů v interiéru a komfortní funkčnost bez jakéhokoliv hluku, disponují rozdílnými materiálovými vlastnostmi, na které se zaměříme níže.

Systém s plastovým výměníkem

Systémově se jedná o plastové potrubí v kombinaci se sádrokartonovou deskou. Potrubí pro rozvod chladu/tepla je buďto vestavěné nebo je instalované nad sádrokartonovou deskou. Systém je určený pro suchý systém výstavby s rychlou montáží a je vhodný zejména pro renovace. Nevýhodou systému je ale plastové potrubí s problematickou životností. Ta je u tohoto materiálu omezená a závislá na teplotě. Obvykle plasty, ze kterých se vyrábějí stropní výměníky, nemají kyslíkovou bariéru, tudíž se systémy zavzdušňují a kovové části v hydraulice systému korodují. Celý systém se tak musí oddělit výměníkem, na kterém jsou výkonové ztráty a zdroj musí vyrábět o to vyšší teplotu pro vytápění a o to nižší teplotu pro chlazení. Systém jako takový je vhodný pro méně náročné stavby z hlediska požadavku na výkon a vnitřní komfort. Nezanedbatelná je i otázka recyklace, která v případě plastu není zcela možná.

Systém s kovovým výměníkem

Systém, který je složen z hliníkovo-měděné konstrukce skryté nad sádrokartonovým podhledem, je vhodný pro jakákoliv architektonická řešení. Lze s ním vytvářet také bezespáré celoplošné, nebo i ostrovní stropní podhledy. Díky tomu, že systém navrhujeme na míru pro konkrétní místnost, není problém s instalací vestavných stropních komponentů. Systém také kombinujeme se speciálními sádrokartonovými deskami se zvýšenou tepelnou vodivostí a možností absorpce hluku. Díky tomu, že je složen ze sádrokartonových desek a kovové konstrukce, je v tomto systému zaručen lepší výkon a tepelná vodivost než u systému s plastovým výměníkem. Systém je velice flexibilní, je možné ho přizpůsobit na míru představám zákazníka a požadavkům každé jednotlivé místnosti. Hodí se do objektů, kde je vyžadován vysoký výkon i komfort vnitřního ovzduší. Navíc je i po konci životnosti materiál možno spolehlivě recyklovat pro další rovnocenné využití.

Systém s karbonovým výměníkem

Tento pokrokový systém pro celoplošné stropní podhledy využívá výhod výše popsaného kovového systému a posouvá hranice výkonu ještě dál. Výhodou je jeho konstrukční lehkost v kombinaci s vysokým výkonem a výbornými akustickými vlastnostmi. Stropní podhled je v tomto případě složen z karbonové desky, se zabudovaným měděným potrubím pro rozvod tepla a chladu. Zásadní rozdíl od systému s plastovým výměníkem je zde ovšem v materiálu rozvodů. Měděná potrubí disponují dlouhou životností a skvělou vodivostí, která je navíc podpořena skvělými vlastnostmi karbonové desky. Systém s karbonovým výměníkem se řadí díky svým vlastnostem ke špičce v dostupných řešení na trhu, od čehož se ale také odvíjí jeho vyšší pořizovací cena. I v tomto případě platí, že se jedná o výborně recyklovatelné materiály.

SROVNÁNÍ VÝKONŮ A TEPELNÉ VODIVOSTI MATERIÁLŮ

Pokud bychom chtěli vlastnosti jednotlivých materiálů v systému vyčíslit, můžeme se krátce zmínit o jejich výkonnosti a vodivosti. Z hlediska chladícího výkonu vám nejlépe poslouží měděný materiál, vůči němu se na druhé místo řadí hliník s výkonem o cca 37 % nižším a dále plast, jehož výkon je až o 60 % nižší než u mědi.

Při výběru vhodného stropního systému nás však zajímá taková tepelná vodivost, která představuje v podstatě rychlost, jakou se teplo šíří a přenáší z jedné zahřáté části materiálu do jiné. Uvádí se symbolem λ (lamda) a jednotkou je W/m.K. Pro srovnání je tepelná vodivost mědi (při 20 °C) 395 W/m.K, Oproti tomu je tepelná vodivost hliníku na 229 W/m.K a plastu pouhých 0,18 W/m.K.

KAM SE TOPNĚ CHLADÍCÍ STROPY HODÍ?

 • Sportovní, průmyslové, výrobní a další velké haly a objekty
 • Kancelářské budovy, kongresové prostory, obchody, školy, nemocnice
 • Byty, rodinné domy a menší objekty s vysokým nárokem na estetické provedení a vnitřní komfort
 • Ideální při rekonstrukcí bytů, bytových domů, kancelářských a technologických prostor

REKONSTRUUJETE?

Pokud plánujete v domě či objektu rekonstrukci a rádi byste jejím prostřednictvím snížili významně náklady na provoz domu, je to pravý moment kdy zvážit pořízení topně chladících stropů. Kromě toho, že budete moci začít využívat všech benefitů popsaných výše, může vás zaujmout také to, že většina stropních systémů se dá montovat do sádrokartonových podhledů a není tedy nutno například likvidovat stávající podlahu či jinak drasticky zasahovat do interiéru domu.

Řešíte-li rekonstrukci starých nebo památkově chráněných budov, budete moci zachovat krásné podlahy. Navíc díky topně chladícím stropním systémům budete mít naprostou volnost při návrhu interiérového designu.

Newsletter

Chcete dostávat novinky jako první? Zanechte nám zde váš email a dostávejte náš newsletter.