Eshop
Nezávazná poptávkaKonfigurátor úsporných řešení

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě od jara 2022.

Rádi Vám pomůžeme s výběrem optimálního řešení vytápění pro Váš dům. Naše tepelná čerpadla EcoGeo typu země/voda, vzduch/voda (tj. odkud čerpám energii/kam ji předávám) jsou jedny z technologicky nejvyspělejších v Evropě. Další variantou může být výměna starého kotle za ekologičtější peletkové kotle.

Kontaktujte nás, pomůžeme Vám s přípravou a vyřízením žádosti o dotaci.

Dokumenty nutné pro podání žádosti

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Dokumenty vyžadované po výměně

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)

Pro koho jsou dotace určeny?

 • Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.
 • Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky.
 • U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.
 • Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Pro jaký typ zařízení jsou dotace určeny?

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

Typ zdroje teplaVýše podpory (Kč)
Plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)100.000,- Kč
Elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)130.000,- Kč
Kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)130.000,- Kč
Account Manager CZ and SK ve firmě GeoCore s.r.o. Efektivní a ekologická úsporná řešení pro vytápění a chlazení vašich budov, kompletní servis pod jednou střechou

Líbil se vám článek? Dejte nám to vědět:

Líbí se mi 0
Nelíbí se mi 0
Sdílet: 

Další články z kategorie

Zanechte první komentář

Novinky a zajímavosti až do vaší schránky

Zavřít

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám


Zavřít

Řekněte si o nezávaznou konzultaci ZDARMA

Vyplňte nám kráký dotazník a my vám ukázeme, kde můžete ušetřit použitím moderních technologií.