Změny a největší chyby v žádostech o kotlíkové dotace?

Nenechávejte výměnu kotle na poslední chvíli. Vyměnit svůj starý kotel byste měli do září roku 2020. Druhá vlna kotlíkových dotací v mnoha krajích v České republice je prodloužena! Sepsali jsme několik základních chyb, kterým byste se měli vyhnout.

Změny oproti první vlně?

Ve všech krajích kromě Vysočiny bude možné podat žádost pomocí elektronického formuláře a celou dokumentaci následně dodat zpětně. Měli byste se tedy vyhnout nekonečným řadám, jak tomu bylo u první vlny. Také není třeba realizovat tzv. mikroenergetická opatření, např. dílčí výměnu oken či zateplení střechy.

Peníze se proplácí zpětně

Nejdříve si musíte výměnu kotle zařídit a teprve pak požádat o proplacení peněz, určitě ne naopak. Úředníci vás pošlou domů a vy zbytečně vystojíte hodinové řady.

Neprůkazná fotodokumentace původního kotle

Existenci kotle musí žadatelé doložit v plně zapojeném stavu. Pokud už jste kotel zlikvidovali, může to být problém v následném proplácení peněz. Dbejte tedy určitě na to vše důkladně zdokumentovat, abyste se vyhli nepříjemnostem.

Nedodržení informací v projektu

Dalším častým problémem může být například nainstalování jiného kotle, než bylo uvedeno v projektu. Snažte se tedy opravdu dodržovat vše tak, jak bylo uvedeno v projektu. Kontroloři dotací jsou neúprosní a vy tak nemusíte na dotaci vůbec dosáhnout.

Administrativa

Obrovský problém u vyplňování žádostí je spojen s administrativou, chyby v dokumentaci jsou ale naštěstí řešitelné a je v zájmu krajů, aby vám s případným vyplněním pomohli. Případně se obraťte na nás.

Zapomeňte na kotle na uhlí

Oproti minulým výzvám, už není možno získat dotaci na nový uhelný kotel. Zůstala však povinnost pořídit si kotel, který kombinuje spalování uhlí a biomasy, ve kterém se spaluje uhlí. Ekologové podporu těchto kotlů kritizují a doporučují podporu pro tyto kotle v další výzvě zvážit. V Geocore navrhujeme šetrná bezúdržbová tepelná čerpadla, na jejichž nabídku se můžete podívat v sekci Produkty.

Instalace tepelného čerpadla EcoGeo s integrovanou akumulační nádobou.

Více informací o tepelných čerpadlech

Rozdíl oproti Nové zelené úsporám

Výměna kotle už v aktuální výzvě nemusí být spojována s opatřeními na energetické úspory budov. Nemusíte už proto zařizovat výměnu dveří a oken, které by zvýšily energetické úspory těchto budov.

Pozor na sankce!

Ze zákona o ochraně ovzduší vyplývá sankce, která mnohdy motivuje majitele starých kotlů k jejich výměně. Kontroloři mohou udělit pokutu ve výši až 20 tisíc korun za únik podezřelého kouře. Proto určitě využijte možnosti dotací a obraťte se s jakýmkoliv dotazem na nás. Rádi vám navrhneme šetrné řešení a radu.

Více informací o kotlíkové dotaci